تعداد عنوان ها: 59
آداب دیپلماسی و فنون مذاکره 2920
دکتر سید داود آقایی
280,000
اقتصاد دانش­‌بنیان در اتحادیه اروپا 3935
دکتر علی صباغیان؛ محمود جوادی
130,000
اقتصاد سیاسی ایران (دوران معاصر) 3686
دکتر عباس مصلی‌نژاد
250,000
اقتصاد سیاسی بین‌الملل 3595
دکتر عباس مصلی‌نژاد
250,000
اقتصاد سیاسی مبانی، کارکرد و فرایند 3641
دکتر عباس مصلی‌نژاد
390,000
اقتصاد سیاسی نظامی گری مداخله آمریکا در افغانستان 3540
دکتر محمدعلی شیرخانی؛ دکتر مهدی سبحانی؛ مهدی سبحانی؛ دکتر محمد علی شیر خانی
100,000
انرژی اقتصاد و سیاست ها درحوزه خزر ( واقعیت ها و رویاها) 3183
مورین س. کرندل؛ محمد حریری اکبری؛ مورین س. کرندل؛ محمد حریری اکبری؛ مورین س. کرندل؛ محمد حریری اکبری؛ محمد حریری اکبری؛ مورین س. کرندل؛ محمد حریری اکبری
55,000
انقلاب و بسیج سیاسی 2161
دکتر حسین بشیریه
80,000
بازشناسی صهیونیسم 2930
دکتر احمد دوست محمدی
15,500
بازنمایی انقلاب‌های عربی در نشریات سیاسی و مشهور غرب 3432
یونس نوربخش- روح‌الله حسینی- محمد سمیعی
70,000
پدیده های انقلاب 3286
ملکوتیان
60,000
تاریخ سیاسی- اجتماعی خاورمیانه 3669
دکتر سید محمد هوشی‌سادات
300,000
تاریخ سیاسی روسیه معاصر 3043
و ساگرین؛ و. ساگرین؛ علیرضا ولی پور؛ دکتر علیرضا ولی پور؛ و. ساگرین؛ علیرضا ولی پور، مهناز رهبری؛ و. ساگرین؛ دکتر علیرضا ولی پور، مهناز رهبری؛ مهناز رهبری؛ و. ساگرین؛ علیرضا ولی پور؛ علیرضا ولی پور؛ مهناز رهبری
50,000
تجاوز عراق به ایران و موضع‌گیری سازمان ملل متحد 3940
جمشید ممتاز؛ نسرین مصفا؛ مسعود طارم‌سری؛ عبدالرحمن عالم؛ بهرام مستقیمی
200,000
تحلیلی بر سیاستگذری امنیت ملی عراق 3717
دکتر یاسر عبدالزهراء
170,000
تراژدی علوم سیاسی «سیاست، علم و دموکراسی» 3650
دیوید ریچی؛ دکتر سعید حاجی‌ناصری؛ فرید حسینی‌مرام
270,000
تصورات قالبی و روابط بین گروه‌ها 3401
دکتر علی اشرف نظری
130,000
توسعه به مثابه آزادی
آمارتیاسن ؛ دکتر وحید محمودی
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه