تعداد عنوان ها: 84
آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت 3384
دکتر محمدحسن صادقی‌مقدم؛ دکتر نادر میرزاده‌کوهشاهی
650,000
حقوق بین الملل کیفری 2874
دکتر رضا فیوضی؛ زهرا فیوضی
45,000
حقوق اساسی ایران 2802
آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی
64,000
حقوق بین‌الملل فضا موافقتنامه امداد و نجات فضانوردان و کنوانسیون ثبت اشیاء فضایی 3520
دکتر الهام امین‌زاده، یونس علاقه‌بند حسینی، محمد سعیدی
120,000
حقوق خانواده جلد اول نکاح و انحلال آن (فسخ و طلاق) 2063
دکتر سید حسن صفایی،اسدالله امامی
200,000
مقالات حقوقی (جلد اول)
دکتر ابوالقاسم گرجی
200,000
مقالات حقوقی (جلد دوم)
دکتر ابوالقاسم گرجی
170,000
مبانی استنباط حقوق اسلامی اصول فقه 1549
دکتر ابوالحسن محمدی
490,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه