تعداد عنوان ها: 84
نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری 3095
آیت الله عباسعلی عمید زنجانی؛ دکتر ابراهیم موسی‌زاده
300,000
حقوق توسعه پایدار نواحی کوهستانی 2983
جعفر برمکی؛ ا.کاستین ؛ ای وینو؛ ا کاستین؛ ا کاستین، تی تی وی دین، ام ای مکوار، ای وینو؛ جعفر برمکی؛ ا کاستین، تی تی وی دین، ام ای مکوار، ای وینو؛ تی تی وی دین؛ جعفر برمکی؛ ا کاستین؛ ام ای مکوار؛ ای وینو؛ جعفر برمکی؛ ا کاستین؛ ای وینو؛ جعفر برمکی
21,000
موافقت‌نامه تریپس 3712
دانیل جرویس ؛ دکتر رضا شکوهی‌زاده
350,000
قضا در اسلام 548
دکتر محمد سنگلجی
200,000
ترجمه کتاب لمعه دوره فقه امامیه جلد دوم 1966
شهید اول ؛ دکتر علی رضا فیض، علی مهذب
55,000
کلیات حقوق اسلامی 2662
دکتر محمد عبده بروجردی
280,000
شعائر الاسلام جلد دوم 3051
ملا محمد اشرفی؛ احمد باقری؛ ملا محمد اشرفی؛ احمد باقری
85,000
حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام 3243
دکتر عباسعلی عمید زنجانی
50,000
مبانی جرم‌شناسی (جلد اول) 1685
دکتر مهدی کی‌نیا
430,000
فقه استدلالی نفت و گاز و حقوق تطبیقی 4044
دکتر سیدعلی محمد یثربی
220,000
فضای مجازی ( ملاحضات اخلاقی حقوقی و اجتماعی ) 3231
دکتر سعیدرضا عاملی؛ دکتر شهیدندخت خوارزمی؛ دکتر محمدجواد محمدی؛ نصرالله جهانگرد؛ محسن بازوی؛ دکتر علی صباغیان؛ رضا باقری اصل؛ دکتر فرهاد اعتمادی؛ دکتر حسن ابراهیم آبادی؛ دکتر یونس نوربخش؛ مهدی مولایی؛ دکتر یونس شکرخواه
36,000
حق توسعه
دکتر فریده شایگان
40,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه