تعداد عنوان ها: 84
بررسی تطبیقی حقوق خانواده 2687
دکتر ابوالقاسم گرجی ؛ دکتر سیدحسین صفایی؛ دکتر سید عزت‌الله عراقی؛ دکتر اسدالله امامی؛ دکتر سیدمرتضی قاسم‌زاده؛ دکتر محمود صادقی؛ عباس برزوئی؛ احمد حمیدزاده؛ بتول آهنی
360,000
فرهنگ تطبیقی حقوق مؤلف و کپی‌رایت (جلد اول) 3277
ماری کرنو، ایزابل دولامبر توری، پیر سیرنلی، کاترین والِر ؛ علیرضا محمدزاده وادقانی، پژمان محمدی
70,000
حقوق بین‌الملل فضا کنوانسیون مسئولیت و موافقتنامه ماه 3950
دکتر الهام امین‌زاده؛ دکتر یونس علاقه‌بند حسینی؛ دکتر محمد سعیدی
160,000
ترجمه کتاب لمعه دوره فقه امامیه (جلد اول) 1841
شهید اول ؛ دکتر علی رضا فیض، دکتر علی مهذب
180,000
حقوق جزای اختصاصی 2499
دکتر ایرج گلدوزیان
1,000,000
حقوق بیع بین‌المللی 2686
دکتر سیدحسین صفایی؛ دکتر محمود کاظمی؛ دکتر مرتضی عادل؛ دکتر اکبر میرزانژاد
350,000
حقوق جزای عمومی ایران (جلد اول) 2025
دکتر ایرج گلدوزیان
500,000
آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی 3709
دکتر محمدحسن صادقی‌مقدم؛ دکتر نادر میرزاده کوهشاهی
250,000
درآمدی بر قانون شرکت های تجاری در ایران 2594
دکتر سید نورالدین صفی نیا
15,000
بررسی و تحلیل حقوق پناهندگی در نظام داخلی و حقوق بین الملل 3765
دکتر ابراهیم موسی‌‌زاده؛ رزیتا کهریزی
90,000
دانشنامه فقه سیاسی (دوجلدی)3130
عباسعلی عمید زنجانی؛ دکتر عباسعلی عمید زنجانی، ابراهیم موسی زاده؛ دکتر ابراهیم موسی زاده؛ عباسعلی عمید زنجانی؛ ابراهیم موسی زاده
500,000
حقوق خانواده (جلد دوم) قرابت و نسب و آثار آن 2063/2
دکتر سید حسن صفایی؛ دکتر اسدالله امامی
150,000
دیات 2494
دکتر ابوالقاسم گرجی
40,000
حقوق بیمه (جلد اول) کلیات عقد بیمه 3393
دکتر محمدحسن صادقی مقدم -رضا شکوهی زاده
250,000
درآمدی بر قانون شرکت های تجاری در ایران
دکتر سید نورالدین صفی نیا
15,000
حقوق محیط‌زیست (جلد سوم) 2872
الکساندر کیس- پیتر اچ، سند- وینفراید لانگ ؛ دکتر محمدحسن حبیبی
180,000
حقوق محیط زیست (جلد اول) 2459
الکساندر کیس؛ وینفراید لانگ؛ پیترا اچ. سند؛ دکتر محمدحسن حبیبی
190,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه