موضوعات: زبان و ادبیات خارجی
تعداد عنوان ها: 15
أدب الطفل الفلسطینی (دراسة لأشکاله و أنماطه) 3937
دکتر عزت ملاابراهیمی؛ منال فلاح
100,000
ایوان بونین و مشرق زمین 2853
دکتر مرضیه یحیی‌پور
170,000
جایگاه شعر در آثار برشت 3983
محمدحسین حدادی؛ دکتر حسین سرکارحسن خان
170,000
زبان روسی معاصر نحو گروه واژه و جمله 3824
یوگنی نیکلایویچ استپانف؛ دکتر علیرضا ولی‌پور
200,000
سعدی و شاعران روس 3916
دکتر مرضیه یحیی‌پور؛ دکتر جان‌اله کریمی‌مطهر
150,000
صد بند تاگور 705
تاگور ؛ دکتر ابراهیم پورداوود
150,000 15,000
فرهنگ اصطلاحات فارسی به انگلیسی 1337
دکتر شاپور اردشیرجی
250,000
فرهنگ امثال و حکم روسی-فارسی 2699
علی فرسادمنش،لودمیلا یژووا؛ علی فرسادمنش؛ علی فرسادمنش؛ لودمیلا یژووا؛ علی فرسادمنش؛ لودمیلا یژووا؛ لودمیلا یژووا
170,000
میراث روم (1) 3844
ایمان منسوب بصیری
200,000