موضوعات: زبان و ادبیات خارجی
تعداد عنوان ها: 18
درآمدی بر ادبیات 3363
دکتر جان‌اله کریمی مطهر
410,000 348,500
زبان روسی معاصر نحو گروه واژه و جمله 3824
یوگنی نیکلایویچ استپانف؛ دکتر علیرضا ولی‌پور
200,000 170,000
میراث روم (1) 3844
ایمان منسوب بصیری
200,000 170,000
جایگاه شعر در آثار برشت 3983
دکتر محمدحسین حدادی؛ دکتر حسین سرکار حسن‌خان
170,000 144,500
فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی 1592
شاپور اردشیرجی
420,000 357,000
فرهنگ اصطلاحات فارسی به انگلیسی 1337
دکتر شاپور اردشیرجی
250,000 212,500
أدب الطفل الفلسطینی (دراسة لأشکاله و أنماطه) 3937
دکتر عزت ملاابراهیمی؛ منال فلاح
100,000 85,000
صد بند تاگور 705
تاگور ؛ دکتر ابراهیم پورداوود
150,000 127,500
اصول و روش نامه‌نگاری در زبان روسی 2612
دکتر مرضیه یحی‌پور
42,000 35,700
سعدی و شاعران روس 3916
دکتر مرضیه یحیی‌پور؛ دکتر جان‌اله کریمی‌مطهر
150,000 127,500
فرهنگ امثال و حکم روسی-فارسی 2699
علی فرسادمنش،لودمیلا یژووا؛ علی فرسادمنش؛ علی فرسادمنش؛ لودمیلا یژووا؛ علی فرسادمنش؛ لودمیلا یژووا؛ لودمیلا یژووا
170,000 144,500
ایوان بونین و مشرق زمین 2853
دکتر مرضیه یحیی‌پور
170,000 144,500
پژوهشی در هزار توی رمان نو 2948
فریده علوی
45,000 38,250
مکاتبات فرانسه اداری،تجاری،بانکی،حقوقی 3629
دکتر ماندانا صدرزاده
260,000 221,000
حافظ و شاعران روس 4030
دکتر مرضیه یحیی‌پور؛ دکتر جان‌اله کریمی‌مطهر
460,000 391,000