تعداد عنوان ها: 11
اصول و روش نامه‌نگاری در زبان روسی 2612
دکتر مرضیه یحی‌پور
42,000 37,800
آموزش آلمانی به کمک انگلیسی
مارگریتا مادریکل، اورزولا مه یر ؛ جاوید قیطانچی
12,000 10,800
ایوان بونین و مشرق زمین 2853
مرضیه یحیی‌پور
120,000 108,000
باغ آلبالو و داستان‌ها
آنتون پاواویچ چخوف ؛ مرضیه یحی‌پور،جالن اله کریمی مطهر
40,000 36,000
پژوهشی در هزار توی رمان نو 2948
فریده علوی
45,000 40,500
فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی 1592
شاپور اردشیرجی
420,000 378,000
فرهنگ اصطلاحات فارسی به انگلیسی 1337
دکتر شاپور اردشیرجی
250,000
فرهنگ امثال و حکم روسی-فارسی 2699
علی فرسادمنش،لودمیلا یژووا؛ علی فرسادمنش؛ علی فرسادمنش؛ لودمیلا یژووا؛ علی فرسادمنش؛ لودمیلا یژووا؛ لودمیلا یژووا
170,000 153,000
مکاتبات فرانسه اداری،تجاری،بانکی،حقوقی
دکتر ماندانا صدر زاده
260,000 234,000