تعداد عنوان ها: 19
درآمدی بر ادبیات 3363
دکتر جان‌اله کریمی مطهر
410,000
زبان روسی معاصر نحو گروه واژه و جمله 3824
یوگنی نیکلایویچ استپانف؛ دکتر علیرضا ولی‌پور
200,000
میراث روم (1) 3844
ایمان منسوب بصیری
200,000
جایگاه شعر در آثار برشت 3983
دکتر محمدحسین حدادی؛ دکتر حسین سرکار حسن‌خان
170,000
فرهنگ اصطلاحات فارسی به انگلیسی 1337
دکتر شاپور اردشیرجی
250,000
أدب الطفل الفلسطینی (دراسة لأشکاله و أنماطه) 3937
دکتر عزت ملاابراهیمی؛ منال فلاح
100,000
صد بند تاگور 705
تاگور ؛ دکتر ابراهیم پورداوود
150,000
سعدی و شاعران روس 3916
دکتر مرضیه یحیی‌پور؛ دکتر جان‌اله کریمی‌مطهر
260,000
فرهنگ امثال و حکم روسی-فارسی 2699
علی فرسادمنش،لودمیلا یژووا؛ علی فرسادمنش؛ علی فرسادمنش؛ لودمیلا یژووا؛ علی فرسادمنش؛ لودمیلا یژووا؛ لودمیلا یژووا
170,000
ایوان بونین و مشرق زمین 2853
دکتر مرضیه یحیی‌پور
170,000
حافظ و شاعران روس 4030
دکتر مرضیه یحیی‌پور؛ دکتر جان‌اله کریمی‌مطهر
460,000