تعداد عنوان ها: 43
ایران در راه عصر جدید 2535
دکتر آذر آهنچی
350,000
ایران در قرن 21
به کوشش دکتر حمید هاشمی- اکبر عباس‌زاده
17,000 15,300
اروپا در عصرانقلاب 1022
حافظ فرمانفرماییان
120,000 108,000
اسناد مصور اروپائیان از ایران (جلد اول) 1222/1
دکتر غلامعلی همایون
28,000 25,200
آندلس یا تاریخ حکومت مسلمین در اروپا 714
دکتر محمد ابراهیم آیتی
100,000 90,000
تاریخ احمدشاهی 2691
حسین جامی؛ تصحیح و تحشیه: دکتر غلامحسین زرگری‌نژاد
450,000
تاریخ اسلام 1970
علی اکبر فیاض
120,000 108,000
تاریخ آل جلایر 1093
شیرین بیانی
28,500 25,650
تاریخ آلمان 1721
روبرت ؛ محمد ظروفی؛ هرمان تنبروک
22,000 19,800
تاریخ آل مظفر جلد اول 1145/1
حسینقلی ستوده
26,000 23,400
تاریخ آل مظفر جلد دوم 1145/2
حسینقلی ستوده
68,000 61,200
تاریخ آمریکای لاتین
مریم حق روستا؛ الهه نوری غلامی زاده
160,000 144,000
تاریخ پیامبر اسلام محمد (ص) 1032
دکتر محمد ابراهیم آیتی ؛ دکتر ابوالقاسم گرجی
180,000 162,000
تاریخ جهانی 2 جلدی 1041
ش دولاندلن؛ احمد بهمنش
500,000 450,000
تاریخ دانشگاه‌های بزرگ اسلامی 2176
استاد عبدالرحیم غنیمه ؛ دکتر نورالله کسائی
200,000 180,000
تاریخ روسیه
خانیا با بیانی
140,000 126,000
تاریخ سری مغولان 1328
پل پلیو؛ شیرین بیانی
30,000 27,000
تاریخ گسترش اسلام 1722
سیر توماس آرنولد؛ ابوالفضل عزتی
27,000 24,300
تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران (جلد دوم) 1653
دکتر حسین محبوبی اردکانی
10,000 9,000
تاریخ نویسی در روزگار فرمانروایی شاه عباس صفوی 2928
شعله ای کویین؛ شعله.ای.کویین ؛ منصور صفت گل؛ منصور صفت گل؛ شعله ای کویین؛ منصور صفت گل؛ شعله ای کویین؛ منصور صفت گل؛ شعله ای کویین؛ منصور صفت گل
35,000 31,500
تاریخ هرودت جلد دوم 539
هادی هدایتی؛ هرودت
34,000 30,600