تعداد عنوان ها: 47
یهودیان در روسیه و اتحاد جماهیر شوروی 4076
آندره دیکی؛ دکتر علیرضا ولی‌پور
310,000
تاریخ دانشگاه تهران (دانشگاه در دوره اول 1322-1313)جلد نخست؛ بخش نخست و بخش دوم
دکتر غلامحسین زرگری نژاد؛ دکتر منصور صفت‌گل؛ دکتر محمدباقر وثوقی
2,000,000
فرهنگ اساطیر یونان و روم 685
پیر گریمال ؛ دکتر احمد بهمنش
500,000
تاریخ آل مظفر جلد دوم 1145/2
حسینقلی ستوده
68,000
گروه آموزشی تاریخ دانشگاه تهران
دکتر منصور صفت‌گل
150,000
تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران (جلد دوم) 1653
دکتر حسین محبوبی اردکانی
10,000
جهان فروری بخشی از فرهنگ ایران کهن 1572
دکتر بهرام فره‌وشی
90,000
سیر تاریخ 828
گوردون ویر چایلد ؛ دکتر احمد بهمنش
160,000
فرهنگ البسه مسلمانان 1087
ر. پ. آ. دزی ؛ حسینعلی هروی
300,000
اروپا در عصرانقلاب 1022
حافظ فرمانفرماییان
120,000
تاریخ آلبانیایی‌های قفقاز (تاریخ آغوانک/ ارّان) 4010 The History of the Caucasian Albanians; The History of Arrān
موسی داسخوررنتسی ؛ چارلز جیمز فرانک داوست ؛ دکتر کلثوم غضنفری؛ جمشید قهرمانی
320,000
ایران در قرن 21
به کوشش دکتر حمید هاشمی- اکبر عباس‌زاده
17,000
تاریخ گسترش اسلام 1722
سیر توماس آرنولد؛ دکتر ابوالفضل عزتی
450,000
تاریخ روسیه
خانیا با بیانی
140,000
مبانی فلسفی اساطیر یونان و روم ( افسانه های یونانی) جلد اول 1210
سعید فاطمی ؛ سعید فاطمی؛ سعید فاطمی
60,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه