تعداد عنوان ها: 47
روزنامه مساوات 3518
نشریات عصر مشروطه
300,000
سیر تاریخ 828
گوردون ویر چایلد ؛ دکتر احمد بهمنش
160,000
سفر به قلب سرزمین پارس 3932
آدولفو ریبادنیرا ای سانچز؛ با مقدمه: فرنادو اسکریبانو مارتین؛ دکتر مریم حق‌روستا
300,000
فرهنگ اساطیر یونان و روم 685
پیر گریمال ؛ دکتر احمد بهمنش
500,000
فرهنگ البسه مسلمانان 1087
ر. پ. آ. دزی ؛ حسینعلی هروی
300,000
گروه آموزشی تاریخ دانشگاه تهران
دکتر منصور صفت‌گل
150,000
گزارش سفیر کشور پرتغال در دربار شاه سلطان حسین صفوی 1655
گریگوریو پرئیرافیدالگو؛ ژان اوبن؛ پروین حکمت
65,000
مبانی فلسفی اساطیر یونان و روم ( افسانه های یونانی) جلد اول 1210
سعید فاطمی ؛ سعید فاطمی؛ سعید فاطمی
60,000
میرزا تقی خان امیرکبیر
دکتر عباس اقبال آشتیانی
220,000
هزار و یک اختراع (میراث مسلمانان در جهان ما) 3386
افضل السادات حسینی؛ پروفسور سلیم الحسنی؛ افضل السادات حسینی؛ پروفسور سلیم الحسنی؛ افضل السادات حسینی؛ پروفسور سلیم الحسنی؛ افضل السادات حسینی؛ پروفسور سلیم الحسنی؛ دکتر افضل السادات حسینی؛ پروفسور سلیم الحسنی
500,000
وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی 520
عباس اقبال؛ محمدتقی دانش‌پژوه؛ یحیی ذکاء
240,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه