تعداد عنوان ها: 126
ادبیات ایران پیرامون استعمار و نهضت‌ها 2451
عبدالرحیم ذاکر حسین
34,000 28,900
ادبیات تطبیقی 2888
دکتر امین مقدسی
26,000 22,100
یادداشت‌های قزوینی (ده جلد)
ایرج افشار
500,000 425,000
اسرار البلاغه 1823
عبدالقاهر جرجانی؛ جلیل تجلیل
250,000 212,500
اغراض السیاسیه فی اعراض الریاسیه 1272
محمد بن علی الظهیری الکاتب السمرقندی؛ جعفر شعار
270,000 229,500
اقبالنامه نظامی گنجوی (متن علمی و انتقادی) 2567
دکتر تصحیح برات زنجانی
450,000 382,500
انیس‌العارفین 2997
صفی کاشفی؛ دکتر عبدالرضا سیف
250,000 212,500
براهین العجم 1354
محمدتقیسپهر/شهیدی ؛ جعفرشهیدی
36,000 30,600
بهار ادب 2608
قاسم صافی
25,500 21,675
بوی خوش یاسهای امین الدوله
نیما مراقبی
24,000 20,400
پنچاتنترا 710
دکتر ایندو شیکهر
140,000 119,000
تاریخ تحلیلی زبان فارسی 3221
دکتر حمیرا زمردی
80,000 68,000
تاریخ وصاف الحضره جلد چهارم 2956
ادیب شهاب الدین عبدالله بن عزالدین فضل الله شیرازی؛ دکتر علیرضا حاجیان نژاد؛ ادیب شهاب الدین عبدالله بن عزالدین فضل الله شیرازی؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ ادیب شهاب الدین عبدالله بن عزالدین فضل الله شیرازی؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ ادیب شهاب الدین عبدالله بن عزالدین فضل الله شیرازی؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ علیرضا حاجیان نژاد
130,000 110,500
تحقیق در ادبیات غنایی و انواع شعر غنایی 2820
تألیف: دکتر اسماعیل حاکمی
180,000 153,000
تحلیل هفت‌پیکر نظامی 596
دکتر محمد معین
60,000 51,000
ترجمه آثار البلاد و اخبار العباد (جلد دوم ) 2166
محمد مرادبن عبدالرحمن ؛ تصحیح: دکتر سید محمد شاهمرادی
450,000 382,500
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه