تعداد عنوان ها: 128
ادبیات ایران پیرامون استعمار و نهضت‌ها 2451
عبدالرحیم ذاکر حسین
34,000 30,600
ادبیات تطبیقی 2888
دکتر امین مقدسی
26,000 23,400
یادداشت‌های قزوینی (ده جلد)
ایرج افشار
500,000 450,000
اسرار البلاغه 1823
عبدالقاهر جرجانی ؛ جلیل تجلیل
75,000 67,500
اغراض السیاسیه فی اعراض الریاسیه 1272
محمد بن علی الظهیری الکاتب السمرقندی ؛ جعفر شعار
200,000 180,000
انیس‌العارفین 2997
صفی کاشفی؛ عبدالرضا سیف
250,000 225,000
براهین العجم 1354
محمدتقیسپهر/شهیدی ؛ جعفرشهیدی
36,000 32,400
بهار ادب 2608
قاسم صافی
25,500 22,950
بوی خوش یاسهای امین الدوله
نیما مراقبی
24,000 21,600
پنچاتنترا 710
دکتر ایندو شیکهر
140,000 126,000
تاریخ تحلیلی زبان فارسی 3221
دکتر حمیرا زمردی
80,000 72,000
تاریخ وصاف الحضره جلد چهارم 2956
ادیب شهاب الدین عبدالله بن عزالدین فضل الله شیرازی؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ ادیب شهاب الدین عبدالله بن عزالدین فضل الله شیرازی؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ ادیب شهاب الدین عبدالله بن عزالدین فضل الله شیرازی؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ ادیب شهاب الدین عبدالله بن عزالدین فضل الله شیرازی؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ علیرضا حاجیان نژاد
130,000 117,000
تحقیق درباره ادبیات غنایی ایران
اسماعیل حاکمی
25,000 22,500
تحلیل هفت‌پیکر نظامی 596
دکتر محمد معین
60,000 54,000
ترجمه آثار البلاد و اخبار العباد (جلد دوم ) 2166
محمد مرادبن عبدالرحمن ؛ تصحیح: دکتر سید محمد شاهمرادی
6,000 5,400
ترجمه السواد الاعظم
ابوالقاسم اسحاق بن محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن زید حکیم سمرقندی ؛ عبدالحی حبیبی
120,000 108,000
ترجمه تفسیر طبری دوره چهارجلدی 589
حبیب یغمایی
900,000 810,000