تعداد عنوان ها: 134
رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال‌الدین محمد مولوی 3479
بدیع‌الزمان فروزانفر؛ محمود جنیدی جعفری
140,000
گلشن راز 3435(دیلمی)
دکتر مجاهد
500,000
فرهنگ لغات و ترکیبات و تعبیرات دیوان ناصر خسرو (جلد دوم)
مهدی محقق، کبری بستان شیرین ؛ بازبینی: مهدی نوریان
100,000
ترجمه آثار البلاد و اخبار العباد (جلد دوم ) 2166
محمد مرادبن عبدالرحمن ؛ تصحیح: دکتر سید محمد شاهمرادی
450,000
تاریخ وصاف الحضره جلد چهارم 2956
ادیب شهاب الدین عبدالله بن عزالدین فضل الله شیرازی؛ دکتر علیرضا حاجیان نژاد؛ ادیب شهاب الدین عبدالله بن عزالدین فضل الله شیرازی؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ ادیب شهاب الدین عبدالله بن عزالدین فضل الله شیرازی؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ ادیب شهاب الدین عبدالله بن عزالدین فضل الله شیرازی؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ علیرضا حاجیان نژاد
130,000
مکتوبات
جمالزاده
20,000
بهار ادب 2608
قاسم صافی
25,500
واژه‌نامه گرگانی 133
صادق کیا
100,000
رباعی های حکیم عمر خیام 3400
ادوارد فیتز جرالد؛ غلامحسین مراقبی؛ ادوارد فیتز جرالد؛ غلامحسین مراقبی؛ ادوارد فیتز جرالد؛ غلامحسین مراقبی؛ ادوارد فیتز جرالد؛ غلامحسین مراقبی؛ غلامحسین مراقبی؛ ادوارد فیتز جرالد
500,000
فیه ما فیه 105
جلال‌الدین محمد مولوی ؛ بدیع‌الزمان فروزانفر
180,000
کلیات شمس (جزو دوم) 462
بدیع‌الزمان فروزانفر
25,000
گنجینه فنون جلد اول
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
35,000
فرهنگ بهدینان 1646
جمشید سروش سروشیان
140,000
ذهبیه 1838
دکتر اسدالله خاوری
420,000
شاهنامه (جلد ششم) 3097
دکتر عزیرالله جوینی
420,000
تاریخ تحلیلی زبان فارسی 3221
دکتر حمیرا زمردی
80,000
هفت پیکر نظامی گنجوی ( متن علمی و انتقادی) 2217
نظامی ؛ دکتر برات زنجانی
350,000
شاهنامه (جلد هفتم) 3315
دکتر عزیز الله جوینی
220,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه