تعداد عنوان ها: 24
جبر (جلد سوم) 2861
دکتر محمدرضا درفشه
500,000
احتمال و استنباط آماری (جلد دوم) 2641
رابرت. و. هوگ- الیوت. آ. تانیس ؛ دکتر نوروز ایزد دوستدار- دکتر حمید پزشک
650,000
گروه های خطی 2409
دکتر محمدرضا درفشه
35,000
جبر (جلد اول) 2859
دکتر محمدرضا درفشه
250,000
نظریه مجموعه ها
شادمان
6,000
فضاهای برداری توپولوژیک 2511
بورباکی/شادمان ؛ شادمان
6,000
خمینه های دیفرانسیل و تحلیلی 2582
نیکولا بورباکی؛ ارسلان شادمان
25,000
حل مسائل آنالیز حقیقی
اچ. ال. رویدن؛ دکتر نوروز ایزددوستدار
250,000
مقدمه‌ای بر توپولوژی عمومی
بهمن طاهرخانی
32,000
توپولوژی عمومی 2491
نیکولا بورباکی؛ ارسلان شادمان
13,000
آنالیز ریاضی حقیقی 3403
چارلز چاپمن پاگ ؛ دکتر نوروز ایزد دوستدار
200,000
آنالیز حقیقی 1929
اچ .ال. رویدن؛ دکتر نوروز ایزد دوستدار
140,000
آنالیز حقیقی تکنیک های مدرن وکاربردهای آن 2961
جرالد بی فولند؛ مسعود صباغیان
100,000
مقدمه ای بر نظریه گروه ها 2999
دکتر محمدرضا درفشه
52,000
مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل و انتگرال 3061
احمد ماموریان؛ دکتر احمد ماموریان، داود مقصودی، علی قصاب؛ احمد ماموریان؛ داود مقصودی؛ علی قصاب
38,000
روشهای آمار زیستی 3091
جان ام لاچین؛ نوروز ایزد دوستدار؛ جان ام لاچین؛ نوروز ایزد دوستدار؛ نوروز ایزد دوستدار؛ جان ام لاچین؛ نوروز ایزد دوستدار؛ جان ام لاچین؛ نوروز ایزد دوستدار؛ جان ام لاچین
120,000
آمار پیشرفته و بیومتری 1175
دکتر عباسقلی خواجه نوری
25,000
حساب دیفرانسیل و انتگرال (جلد اول)
دکتر علی باباخانی؛ دکتر غلامرضا حشمتی؛ دکتر احمد فیض دیزجی
180,000
احتمال و استنباط آماری (جلد اول) 2604
رابرت. و. هوگ؛ الیوت. آ. تانیس؛ دکتر نوروز ایزد دوستار؛ دکتر حمید پزشک
250,000
روش‌های آماری 2045
کریم منصورر فر
160,000
مقدمه‌ای بر آمار ریاضی 1760
روبرت و. هوگ، آلن ت. کریگ ؛ دکتر نوروز ایزد دوستدار
84,000
جبر (جلد دوم) 2860
دکتر محمدرضا درفشه
370,000
ترکیبیات جبری چندوجهی‌های محدب 4085
تاکایوکی هیبی ؛ دکتر حسین سبزرو
270,000