موضوعات: زیست شناسی
تعداد عنوان ها: 48
تنوع زیستی گونه گیاهی ایران جلد اول 2411
احمد قهرمان؛ فریده عطار
80,000 64,000
اکسیژن و تکامل حیات 3279
هاینز دیکر و کنسال ای. ون هولد ؛ ملیحه سادات عطری، علی‌اکبر صبوری
68,000 54,400
بیوشیمی عمومی (دو جلدی) 1622
دکتر پرویز شهبازی؛ دکتر ناصر ملک‌نیا
1,200,000 960,000
کاربرد طیف‌سنجی فلورسانس در علوم زیستی 3691
دکتر جمشید خان چمنی- دکتر علی‌اکبر موسوی‌موحدی
200,000 160,000
جانور شناسی عمومی جلد سوم 964/3
طلعت حبیبی
60,000 48,000
جانور شناسی عمومی جلد چهارم 964/4
طلعت حبیبی، محمد مهدی راعی
340,000 272,000
تنوع زیستی گونه های گیاهی ابرشهر تهران 2509
احمد قهرمان؛ فریده عطار
60,000 48,000
فیزیولوژی گیاهی (جلد اول) 1679
حسن ابراهیم‌زاده
140,000 112,000
مباحثی در بیوفیزیک سلول 4013 Topics in Cell Biophysics
دکتر ملیحه سادات عطری؛ دکتر علی‌اکبر صبوری
250,000 200,000
پروتئین ساختار و عملکرد 2673
دکتر علی‌اکبر موحدی؛ دکتر جمشیدخان چمنی؛ دکتر امیرحسین تقوی؛ دکتر سیدحسن مقدم‌نیا
140,000 112,000
زیست‌شناختی قندها 3342
دکتر فریبا خداقلی؛ دکتر نغمه ستاراحمدی؛ دکتر علی‌اکبر موسوی موحدی
170,000 136,000
بیوتکنولوژی میکروبی (جلد دوم) 2763
فریدون ملک‌زاده- محمدرضا صعودی
45,000 36,000
فلور مصور پارک ملی گلستان 9954
حسین آخانی
100,000 80,000
فیزیولوژی گیاهی (جلد ششم) 2404
دکتر حسن ابراهیم‌زاده
20,000 16,000
زعفران (جلد اول) 3472
دکتر حسن ابراهیم‌زاده- دکتر طیبه رجبیان- دکتر پروانه ابریشم‌چی- دکتر رویا کرمیان- دکتر عذرا صبورا
500,000 400,000
زعفران (جلد دوم) 3473
دکتر حسن ابراهیم‌زاده- دکتر منیر حسین‌زاده نمین- دکتر گل‌اندام شریفی- دکتر معصومه ملکی- دکتر الهه وطن‌خواه
500,000 400,000
تکثیر گیاهان با کشت بافت 3954 Plant Propagation by Tissue Culture
ادوین جرج ؛ گریختیان دکلوک ؛ مایکل هال ؛ دکتر مسعود میرمعصومی ؛ دکتر یاور وفایی؛ آقای محمدشفیع رحمانی
1,000,000 800,000
لقاح (باروری) 2779
فرانک جی لانکو؛ دکتر حوری سپهری؛ لادن دلفی؛ ساطین صالحی
27,000 21,600
دیباچه‌ای بر زیست حسگرها 2505
برایان اگینس؛ دکتر هدایت اله قورچیان
12,000 9,600
کاربرد‌های زیستی نانومواد، ایمپلنت‌ها، مهندسی بافت و زیست‌سازگاری (جلد سوم) 3678
دکتر علی‌اکبر صبوری؛ حسین درخشان‌خواه؛ لقمان علایی
160,000 128,000
کالبدشناسی مقایسه‌ای مهره‌داران 2544
پروفسور جرج سی کنت؛ لوری میلر؛ محمدحسین صدرزاده ‌طباطبایی
1,500,000 1,200,000
میکروبیولوژِی عمومی 2668
دکتر فریدون ملک زاده، منوچهر شهامت؛ فریدون ملک زاده؛ منوچهر شهامت
350,000 280,000
فیزیولوژی گیاهی (جلد چهارم) 1679/4
دکتر حسن ابراهیم‌زاده
70,000 56,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه