تعداد عنوان ها: 44
اکسیژن و تکامل حیات 3279
هاینز دیکر و کنسال ای. ون هولد ؛ ملیحه سادات عطری، علی‌اکبر صبوری
68,000
بیو ترمودینامیک 2909
جمشید خان چمنی، علی اکبر موسوی موحدی؛ جمشید خان چمنی؛ علی اکبر موسوی موحدی
56,000
بیوتکنولوژی میکروبی (جلد اول) 2489
دکتر فریدون ملک‌زاده- دکتر محمدرضا صعودی- دکتر شیرین ملک‌زاده
250,000
بیوتکنولوژی میکروبی (جلد دوم) 2763
فریدون ملک‌زاده- محمدرضا صعودی
45,000
پروتئین ساختار و عملکرد 2673
دکتر علی‌اکبر موحدی؛ دکتر جمشیدخان چمنی؛ دکتر امیرحسین تقوی؛ دکتر سیدحسن مقدم‌نیا
140,000
پیروژن ها آندوتوکسین ها، آزمایش LAL و پیروژن زدائی 2220
فردریک سی پیرسن؛ دکتر مرتضی رفیعی تهرانی
3,500
تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی 2369
دکتر حمید فهیمی
120,000
تنوع زیستی گونه گیاهی ایران جلد اول 2411
احمد قهرمان؛ فریده عطار
80,000
تنوع زیستی گونه های گیاهی ابرشهر تهران 2509
احمد قهرمان؛ فریده عطار
60,000
جانور شناسی عمومی جلد چهارم 964/4
طلعت حبیبی، محمد مهدی راعی
340,000
دیباچه‌ای بر زیست حسگرها 2505
برایان اگینس؛ دکتر هدایت اله قورچیان
12,000
زیست‌شناسی اکستریموفیل‌ها 3087
محمدعلی آموزگار، سید محمدمهدی دستغیب، صدیقه اسد
78,000
زیست‌شناسی قندها 3342
فریبا خداقلی، نغمه ستار احمدی، علی اکبر موسوی موحدی
65,000
زیست شناسی مولکولی تحلیلی 3067
واچ پارکز؛ جی ساندرز، واچ پارکز؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی، سید مهدی امام، ندا برجسته؛ جی ساندرز؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی، سید مهدی امام، ندا برجسته؛ جی ساندرز، واچ پارکز؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ واچ پارکز؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ جی ساندرز؛ سید مهدی امام؛ ندا برجسته؛ جی ساندرز؛ ندا برجسته
45,000
زیست‌شناسی مولکولی و آفرینش تکاملی 3700
دکتر حسن ابراهیم‌‌زاده
80,000
زیست‌شناسی و باور 3391
دکتر بروس ه.لیپتون ؛ دکتر مصطفی مهران
100,000
زعفران (جلد اول) 3472
دکتر حسن ابراهیم‌زاده- دکتر طیبه رجبیان- دکتر پروانه ابریشم‌چی- دکتر رویا کرمیان- دکتر عذرا صبورا
500,000
زعفران (جلد دوم) 3473
دکتر حسن ابراهیم‌زاده- دکتر منیر حسین‌زاده نمین- دکتر گل‌اندام شریفی- دکتر معصومه ملکی- دکتر الهه وطن‌خواه
500,000
زندگی گیاه سبز 2012
گالستون- دیویس- ساتر ؛ مسعود مجتهدی- حسین لسانی
120,000
سیتوژنتیک انسانی 2824
پروین مهدی پور
45,000
فیزیولوژی گیاهی (جلد اول) 1679
حسن ابراهیم‌زاده
140,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه