تعداد عنوان ها: 45
اکسیژن و تکامل حیات 3279
هاینز دیکر و کنسال ای. ون هولد ؛ ملیحه سادات عطری، علی‌اکبر صبوری
68,000 61,200
بیو ترمودینامیک 2909
جمشید خان چمنی، علی اکبر موسوی موحدی؛ جمشید خان چمنی؛ علی اکبر موسوی موحدی
56,000 50,400
بیوتکنولوژی میکروبی (جلد اول) 2489
دکتر فریدون ملک‌زاده- دکتر محمدرضا صعودی- دکتر شیرین ملک‌زاده
250,000 225,000
بیوتکنولوژی میکروبی (جلد دوم) 2763
فریدون ملک‌زاده- محمدرضا صعودی
45,000 40,500
پروتئین ساختار و عملکرد 2673
موحدی، چمنی، تقوی، مقدمنیا
28,000 25,200
پیروژن ها آندوتوکسین ها، آزمایش LAL و پیروژن زدائی 2220
فردریک سی پیرسن؛ مرتضی رفیعی تهرانی
3,500 3,150
تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی 2369
حمید فهیمی
120,000 108,000
تنوع زیستی گونه گیاهی ایران جلد اول 2411
احمد قهرمان؛ فریده عطار
80,000 72,000
تنوع زیستی گونه های گیاهی ابرشهر تهران 2509
احمد قهرمان؛ فریده عطار
60,000 54,000
جانور شناسی عمومی جلد چهارم 964/4
طلعت حبیبی، محمد مهدی راعی
340,000
جانور شناسی عمومی جلد سوم 964/3
طلعت حبیبی
60,000 54,000
دیباچه‌ای بر زیست حسگرها 2505
برایان اگینس؛ هدایت اله قورچیان
12,000 10,800
دوزیستان ایران 2250
محمد بلوچ؛ حاجی قلی کمی
13,000 11,700
زیست‌شناسی اکستریموفیل‌ها 3087
محمدعلی آموزگار، سید محمدمهدی دستغیب، صدیقه اسد
78,000 70,200
زیست‌شناسی قندها 3342
فریبا خداقلی، نغمه ستار احمدی، علی اکبر موسوی موحدی
65,000 58,500
زیست شناسی مولکولی تحلیلی 3067
واچ پارکز؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ جی ساندرز، واچ پارکز؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی، سید مهدی امام، ندا برجسته؛ جی ساندرز، واچ پارکز؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی، سید مهدی امام، ندا برجسته؛ جی ساندرز؛ واچ پارکز؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ سید مهدی امام؛ جی ساندرز؛ ندا برجسته؛ جی ساندرز؛ ندا برجسته
45,000 40,500
زیست‌شناسی مولکولی و آفرینش تکاملی 3700
دکتر حسن ابراهیم‌‌زاده
80,000 72,000
زیست‌شناسی و باور 3391
دکتر بروس ه.لیپتون ؛ دکتر مصطفی مهران
100,000 90,000
زعفران (جلد اول) 3472
دکتر حسن ابراهیم‌زاده- دکتر طیبه رجبیان- دکتر پروانه ابریشم‌چی- دکتر رویا کرمیان- دکتر عذرا صبورا
500,000 450,000
زعفران (جلد دوم) 3473
دکتر حسن ابراهیم‌زاده- دکتر منیر حسین‌زاده نمین- دکتر گل‌اندام شریفی- دکتر معصومه ملکی- دکتر الهه وطن‌خواه
500,000 450,000
زندگی گیاه سبز 2012
گالستون- دیویس- ساتر ؛ مسعود مجتهدی- حسین لسانی
120,000 108,000
سیتوژنتیک انسانی 2824
پروین مهدی پور
45,000 40,500