تعداد عنوان ها: 48
بیو ترمودینامیک 2909
جمشید خان چمنی، علی اکبر موسوی موحدی؛ جمشید خان چمنی؛ علی اکبر موسوی موحدی
56,000
سیتوژنتیک انسانی 2824
پروین مهدی پور
45,000
واکنش فوق حساسیت در گیاهان 2652
آر ان گودمن؛ مجتبی محمدی؛ ا جی نوواسکی
22,000
زیست‌شناسی اکستریموفیل‌ها 3087
محمدعلی آموزگار، سید محمدمهدی دستغیب، صدیقه اسد
78,000
زیست‌شناسی مولکولی و آفرینش تکاملی 3700
دکتر حسن ابراهیم‌‌زاده
80,000
زیست‌شناسی و باور 3391
دکتر بروس ه.لیپتون ؛ دکتر مصطفی مهران
100,000
زیست شناسی مولکولی تحلیلی 3067
جی ساندرز، واچ پارکز؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی، سید مهدی امام، ندا برجسته؛ جی ساندرز، واچ پارکز؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی، سید مهدی امام، ندا برجسته؛ واچ پارکز؛ واچ پارکز؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ سید مهدی امام؛ جی ساندرز؛ ندا برجسته؛ جی ساندرز؛ ندا برجسته
45,000
میکرب شناسی 2291
دکتر فریدون ملکزاده
350,000
تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی 2369
دکتر حمید فهیمی
120,000
جانور‌شناسی عمومی (جلد اول) 964/1
دکتر طلعت حبیبی
640,000
فیزیولوژی گیاهی جلد سوم 1961
دکتر حسن ابراهیم زاده
52,000
کاربردهای زیستی نانو مواد، مبانی، شیمی و ساختار نانو مواد (جلد اول) 3676
دکتر علی‌اکبر صبوری؛ حسین درخشان‌خواه؛ لقمان علایی
200,000
مقدمه ای بر همسانه سازی ژن و تجزه و تحلیل دی ان ای 2407
تی آی براون؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ تی آی براون؛ پریچهره احمدیان تهرانی ؛ تی آی براون؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ تی آی براون؛ پریچهره احمدیان تهرانی
450,000
بیوتکنولوژی میکروبی (جلد اول) 2489
دکتر فریدون ملک‌زاده؛ دکتر محمدرضا صعودی؛ دکتر شیرین ملک‌زاده
360,000
فیزیولوژی گیاهی (جلد پنجم) 2356
دکتر حسن ابراهیم‌‌زاده
300,000
فیزیولوژی گیاهی (جلد دوم) 1679/2
دکتر حسن ابراهیم‌زاده
350,000
پیروژن ها آندوتوکسین ها، آزمایش LAL و پیروژن زدائی 2220
فردریک سی پیرسن؛ دکتر مرتضی رفیعی تهرانی
3,500
گیاه‌شناسی پایه (دوره دوجلدی) 2228
دکتر احمد قهرمان
650,000
بوم‌شناسی مناطق جزر و مدی 4029
دیوید رافائلی ؛ استیون هاوکینز ؛ دکتر سعید ابراهیم‌نژاد درزی؛ دکتر رضا ندرلو
690,000
مباحثی در بیوفیزیک سلول 4013 Topics in Cell Biophysics
دکتر ملیحه سادات عطری؛ دکتر علی‌اکبر صبوری
250,000
زندگی گیاه سبز 2012
گالستون- دیویس- ساتر ؛ مسعود مجتهدی- حسین لسانی
120,000
کاربردهای زیستی نانومواد دارورسانی، ژن‌درمانی و تصویر‌برداری پزشکی (جلد دوم) 3677
دکتر علی‌اکبر صبوری؛ حسین درخشان‌خواه؛ لقمان علایی
170,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه