موضوعات: فیزیک
تعداد عنوان ها: 9
بشقاب پرنده9920
دکتر ایرج ملک پور
6,000
تشریح مسائل فیزیک حالت جامد
دکتر هادی سوالونی
28,000
در جستجوی یک ابر نظریه فیزیکی 2976
دکتر جلال الدین پاشایی راد، مجید مدرس؛ جلال الدین پاشایی راد؛ باری پارکر؛ جلال الدین پاشایی راد، مجید مدرس؛ باری پارکر؛ جلال الدین پاشایی راد؛ دکتر جلال الدین پاشایی راد؛ باری پارکر؛ باری پارکر؛ دکتر مجید مدرس؛ مجید مدرس؛ باری پارکر؛ جلال الدین پاشایی راد؛ مجید مدرس
41,000
مقدمه ای بر فیزیک حالت جامد 2988
چالرز کیتل؛ دکتر ناصر منیری
141,000
نانوفناوری ساختارهای مجسمه ای در نسل جدید لایه های نازک 3013
دکتر هادی سوالونی، فریدون بابایی؛ هادی سوالونی؛ فریدون بابایی
52,000
اصول نانو مغناطیس 3594
ای.پی.گویمارائس ؛ دکتر سارا سادات پرهیزگار؛ آقای رضا ابن جلال
170,000