تعداد عنوان ها: 9
اصول نانو مغناطیس 3594
ای.پی.گویمارائس ؛ دکتر سارا سادات پرهیزگار؛ آقای رضا ابن جلال
170,000 144,500
بشقاب پرنده9920
دکتر ایرج ملک پور
6,000 5,100
تشریح مسائل فیزیک حالت جامد
دکتر هادی سوالونی
28,000 23,800
در جستجوی یک ابر نظریه فیزیکی 2976
جلال الدین پاشایی راد؛ باری پارکر؛ دکتر جلال الدین پاشایی راد؛ باری پارکر؛ جلال الدین پاشایی راد، مجید مدرس؛ باری پارکر؛ جلال الدین پاشایی راد؛ دکتر جلال الدین پاشایی راد، مجید مدرس؛ باری پارکر؛ دکتر مجید مدرس؛ مجید مدرس؛ باری پارکر؛ جلال الدین پاشایی راد؛ مجید مدرس
41,000 34,850
مبانی علم سطح در نانوفناوری (جلد اول) 2671
دکتر هادی سوالونی
270,000 229,500
مبانی علم سطح در نانو فناوری جلد دوم 2731
دکتر هادی سوالونی
26,000 22,100
مقدمه ای بر فیزیک حالت جامد 2988
چالرز کیتل؛ دکتر ناصر منیری
141,000 119,850
نانوفناوری ساختارهای مجسمه ای در نسل جدید لایه های نازک 3013
هادی سوالونی؛ دکتر فریدون بابایی؛ هادی سوالونی؛ دکتر هادی سوالونی، فریدون بابایی؛ فریدون بابایی
52,000 44,200