تعداد عنوان ها: 10
اصول نانو مغناطیس 3594
ای.پی.گویمارائس ؛ دکتر سارا سادات پرهیزگار؛ آقای رضا ابن جلال
170,000
بشقاب پرنده9920
دکتر ایرج ملک پور
6,000
تشریح مسائل فیزیک حالت جامد
دکتر هادی سوالونی
28,000
در جستجوی یک ابر نظریه فیزیکی 2976
جلال الدین پاشایی راد؛ باری پارکر؛ دکتر جلال الدین پاشایی راد، مجید مدرس؛ باری پارکر؛ جلال الدین پاشایی راد، مجید مدرس؛ دکتر جلال الدین پاشایی راد؛ باری پارکر؛ جلال الدین پاشایی راد؛ دکتر مجید مدرس؛ مجید مدرس؛ باری پارکر؛ جلال الدین پاشایی راد؛ باری پارکر؛ مجید مدرس
41,000
مقدمه‌ای بر آکوستیک 3250
پروفسور هاینریش کوتروف ؛ دکتر امیرمسعود عباسی
220,000
مقدمه ای بر فیزیک حالت جامد 2988
چالرز کیتل؛ دکتر ناصر منیری
141,000
نانوفناوری ساختارهای مجسمه ای در نسل جدید لایه های نازک 3013
هادی سوالونی؛ دکتر فریدون بابایی؛ دکتر هادی سوالونی، فریدون بابایی؛ هادی سوالونی؛ فریدون بابایی
52,000