تعداد عنوان ها: 10
اصول نانو مغناطیس 3594
ای.پی.گویمارائس ؛ سارا سادات پرهیزگار؛ رضا ابن جلال
170,000
بشقاب پرنده9920
ایرج ملک پور
6,000
در جستجوی یک ابر نظریه فیزیکی 2976
باری پارکر؛ جلال الدین پاشایی راد، مجید مدرس؛ باری پارکر؛ جلال الدین پاشایی راد؛ جلال الدین پاشایی راد؛ باری پارکر؛ جلال الدین پاشایی راد، مجید مدرس؛ جلال الدین پاشایی راد؛ باری پارکر؛ مجید مدرس؛ مجید مدرس؛ باری پارکر؛ جلال الدین پاشایی راد؛ مجید مدرس
41,000
مقدمه‌ای بر آکوستیک 3250
پروفسور هاینریش کوتروف ؛ دکتر امیرمسعود عباسی
220,000
مقدمه ای بر فیزیک حالت جامد 2988
پروفسور چالرز، کیتل؛ پروفسور چالرز؛ ناصر منیری؛ کیتل؛ پروفسور چالرز، کیتل؛ ناصر منیری؛ کیتل؛ ناصر منیری؛ پروفسور چالرز؛ ناصر منیری؛ کیتل؛ ناصر منیری؛ پروفسور چالرز
141,000
نانوفناوری ساختارهای مجسمه ای در نسل جدید لایه های نازک 3013
هادی سوالونی، فریدون بابایی؛ هادی سوالونی؛ هادی سوالونی؛ فریدون بابایی؛ فریدون بابایی
52,000