تعداد عنوان ها: 47
آزمون کارشناسی ارشد شیمی 9439
محمدمهدی منتظری- مجتبی شریعتی نیاسر- محمدعلی موسویان- داریوش باستانی- محمدحسن پنجه شاهی- حسین بهمنیار- وحید تقی خانی- فرهاد خراشه- محمد علی آرون
90,000 76,500
اصول الکتروشیمی 2368
دکتر جمشید مفیدی
43,000 36,550
اصول بلور شناسی (تعیین ساختار، تک بلور و پودر، نانوساختارها و پروتئین ها) 3387
دکتر علیرضا عباسی، شکوفه گرانمایه؛ علیرضا عباسی؛ دکتر شکوفه گرانمایه؛ شکوفه گرانمایه
100,000 85,000
اصول و کاربردهای طیف‌سنجی فلورسانس 3348
جیهاد رنه آلبانی ؛ دکتر مریم سعیدی فر- دکتر علی اکبر صبوری
160,000 136,000
الکتروشیمی صنعتی 2371
دکتر جمشید مفیدی
100,000 85,000
بلور شناسی 1342
حسین عرفانی
27,000 22,950
بیوسرامیک‌های واکنش‌ناپذیر 3368
دکتر زهرا محمدی، دکتر عبدالرضا شیخ مهدی مسگر
120,000 102,000
بیوشیمی فیزیک 2139
دکتر بهرام گلیایی؛ دکتر علی‌اکبر موسوی موحدی؛ دکتر جمشید خان‌چمنی
180,000 153,000
بیوشیمی مفهومی 3036
رضا یوسفی ، صدیقه هاشم نیا، علی اکبر موسوی موحدی؛ رضا یوسفی؛ صدیقه هاشم نیا؛ علی اکبر موسوی موحدی
87,000 73,950
پیوند های دی هیدروژنی اصول،آزمایش ها و کاربردها 3425
ولادیمر باخموتوف؛ ژانت سلیمان نژاد،اسفندیار نظر نیا؛ ژانت سلیمان نژاد؛ ژانت سلیمان نژاد؛ اسفندیار نظر نیا
150,000 127,500
ترکیبیات 2690
بلا بوبوش؛ دکتر دارا معظمی
19,000 16,150
ترمودینامیک شیمیایی 2372
دکتر علی‌اکبر صبوری؛ دکتر علی‌اکبر موسوی‌موحدی
500,000 425,000
تمرینات شیمی فیزیک 1405
دکتر جمشید مفیدی
108,000 91,800
جداسازی فیزیکی و شیمیایی(سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)
حسین سالار آملی، زین العابدین بشیری صدر؛ حسین سالار آملی؛ حسین سالار آملی؛ زین العابدین بشیری صدر
45,000 38,250
چکیده بیوشیمی
دایان کلبی؛ دکتر پروین پاسالار
200,000 170,000
حل مسئله در شیمی تجزیه 9415
آلن هیتون؛ دکتر محمدرضا گنجعلی؛ کارن کرافورد؛ دکتر پرویز نوروزی؛ بهروز اکبری آدرگانی؛ محمدرضا پور جاوید
22,000 18,700
روش‌های بیوشیمی و بیوفیزیک 2566
علی‌اکبر موسوی‌موحدی؛ علی اکبر صبوری؛ جمشید خان‌چمنی
260,000 221,000
سازگاری فعال در آمیزه سازی(کامپاندینگ)پلیمر 3113
دکتر ناصر شریفی سنجانی
80,000 68,000
سینتیک آنزیمی 2295
دکتر علی اکبر صبوری ؛ دکتر علی اکبر موسوی موحدی
10,500 8,925
سینتیک و مکانیزم واکنش‌های معدنی 3690
دکتر ژانت سلیمان‌نژاد
230,000 195,500
شیمی تجزیه در محیط‌زیست 3456
دکتر حسن سرشتی
160,000 136,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه