تعداد عنوان ها: 50
بیوشیمی فیزیک 2139
دکتر بهرام گلیایی؛ دکتر علی‌اکبر موسوی موحدی؛ دکتر جمشید خان‌چمنی
180,000
نظریه گروه و تقارن در شیمی
دکتر منصور عابدینی- دکتر حسین آقابزرگ
260,000
ترکیبیات 2690
بلا بوبوش؛ دکتر دارا معظمی
19,000
نکات کلیدی در شیمی آلی 4036/ Keynotes in Organic Chemistry
اندرو اف. پارسونز؛ دکتر ابراهیم کیان‌مهر
660,000
کاتالیز همگن مکانیسم و کاربردهای صنعتی 2772
سومیت بهادری، دوبله موکیش ؛ دکتر منصور عابدینی، علی نعمتی خراط
22,000
تمرینات شیمی فیزیک 1405
دکتر جمشید مفیدی
108,000
چکیده بیوشیمی 1980
دایان کلبی؛ دکتر پروین پاسالار
460,000
مبانی بیوشیمی 2179
ربانی چادگانی
180,000
شیمی ترکیبات و فراورده‌های غذایی فراسودمند 4041/ Chemistry of Functional Foods and Nutraceuticals
دکتر علی اکبر موسوی‌موحدی؛ مریم سلامی؛ مریم مصلحی‌شاد
300,000
اصول بلور شناسی (تعیین ساختار، تک بلور و پودر، نانوساختارها و پروتئین ها) 3387
دکتر علیرضا عباسی، شکوفه گرانمایه؛ علیرضا عباسی؛ شکوفه گرانمایه
100,000
فلورسانس و فسفرسانس 3388
دیوید رندل ؛ سارا مادر شاهیان، فرزانه شمیرانی
150,000
بلور شناسی 1342
حسین عرفانی
27,000
طیف بینی مادون قرمز 9444
مهران جوانبخت؛ محمدرضا گنجعلی؛ پرویز نوروزی
22,000
جداسازی فیزیکی و شیمیایی(سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)
حسین سالار آملی، زین العابدین بشیری صدر؛ حسین سالار آملی؛ زین العابدین بشیری صدر
45,000
واکنش زنجیرهای پلیمراز 2787
ام. جی. مک فرسون؛ دکتر محدرضا قنادها(بی همتا)؛ اس. جی. مولر؛ دکتر بتول حسین پور
32,000
بیوسرامیک‌های واکنش‌ناپذیر 3368
دکتر زهرا محمدی، دکتر عبدالرضا شیخ مهدی مسگر
120,000
سینتیک و مکانیزم واکنش‌های معدنی 3690
دکتر ژانت سلیمان‌نژاد
230,000
نانوفناوری در شیمی تجزیه 3695
دکتر حسن سرشتی
150,000
مولکول‌های دستواره (کایرال) شیمی فضایی و خواص 3353
آندره کوله، ژان کراسو، ژان پی یر دوتاستا، لور گی ؛ دکتر محمد رئوف درویش، دکتر فاطمه درویش
120,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه