تعداد عنوان ها: 40
مبانی پترولوژی آذرین و دگرگونی 3729
آنتونی آر. فیلپاتس؛ جی جی. ایگیو؛ محمدولی ولی‌زاده؛ فرهاد شیخی؛ زهره اعلمی‌نیا
1,000,000
میکروپالئو نتولوژی کاربردی جلد دوم 2334
خسرو خسرو تهرانی ؛ خسرو خسرو تهرانی؛ خسرو خسرو تهرانی
36,000
سنگ‌شناسی دگرگونی 2243
دکتر فریدون سرابی
80,000
سنگ‌شناسی (جلد اول) 1610
دکتر فریدون سرابی، اسد ایران‌پناه، سیروس زرعیان
300,000
مبانی چینه‌نگاری سکانسی 3009
دکتر عبدالحسین امینی
250,000
سنگهای رسوبی غیر آواری 2153
سادات فیض نیا؛ سادات فیض نیا؛ سادات فیض نیا؛ سادات فیض نیا
52,000
چینه‌شناسی و رخدادهای زمین‌شناسی 2017
دکتر خسرو خسرو تهرانی
200,000
سازندهای دوره کواترنر 2424
دکتر حسن احمدی، دکتر سادات فیض‌نیا
140,000
شناخت آب معدنی و چشمه‌های معدنی 1885
دکتر محمدرضا غفوری
22,000
زمین‌شناسی پوسته اقیانوسی 2597
تیری ژوتو- رنه موری ؛ دکتر علی درویش‌زاده
28,500
مبانی زمین‌شناسی ساختمانی 3335
دکتر محسن الیاسی
80,000
ساختارهای بزرگ زمین شناسی 2755
پروفسور ژاک دبلماس؛ دکتر محمود احتشام زاده افشار؛ پروفسور ژرژ ماسکل
31,000
زمین‌شناسی نفت 1826
دکتر فریدون سحابی
230,000
ایمن سازی در برابر زلزله 3157
آندرو کوبرن؛ رابین اسپنس؛ دکتر فریدون غضبان؛ سحر درخشان؛ دکتر بابک امیدوار
100,000
کانی شناسی جلد اول 1261
دکتر عبدالحسین فرقانی
85,000
انکلاوها و پترولوژی گرانیت 2533
گردآورندگان ؛ دکتر محمد ولی ولی زاده؛ ژان دیدیه؛ محمود صادقیان؛ برنارد بار بارن؛ محمد علی اکرمی
41,000
ژئودزی و گرانی 2957
جان وار؛ دکتر عبدالرضا صفری؛ علیرضا آزموده اردلان
49,000
ماگماها و سنگهای ماگمایی 2039
اریک ا. ک. میدلموست؛ دکتر علی درویش‌زاده؛ عباس آسیابانها
14,000
زمین‌شناسی زیست‌محیطی 2575
دکتر فریدون غضبان
450,000
سنگ شناسی آذرین 2246
دکتر فریدون سرابی
85,000
سنگ شناسی رسوبی 2155
فریدون سحابی؛ فریدون سحابی‏؛ دکتر فریدون سحابی‏؛ فریدون سحابی ؛ فریدون سحابی؛ فریدون سحابی
56,000
رخساره‌های میکروسکپی (دو جلدی) 2821
دکتر خسرو خسرو تهرانی
500,000
بررسی ویژگی مخزنی سنگهای کربناته 2666
جری اف. لوسیا؛ دکتر محمدرضا رضایی؛ دکتر جواد هنرمند
19,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه