تعداد عنوان ها: 40
رسوب شناسی (جلد دوم) 1755
دکتر احمد معتمد
6,000
سنگ شناسی کربناته 2733
دکتر حسین رحیم پور بناب
350,000
رسوبات و سنگ‌های کربناته 3262
کالین برایت ویت؛ دکترحسین رحیم پوربناب
140,000
چینه شناسی ایران 1977
دکتر خسرو خسرو تهرانی
350,000
رسوب‌شناسی (جلد اول) 1038
دکتر احمد معتمد
35,000
آشنایی با برخی از نرم‌افزارهای زمین 2498
دکتر محمدرضا رضایی- بهروز باشکو
110,000
اصول برداشت و تفسیرنگارهای چاه پیمایی 2738
محمد رضا رضایی؛ علی چهرازی
500,000
پترولوژی دگرگونی 2452
آکیهو میاشیرو؛ محمدولی ولی زاده؛ محمود صادقیان
23,000
رسوب شناسی 2160
دکتر احمد معتمد؛ ه شاملی؛ احمد معتمد؛ ه شاملی؛ ه. شاملی؛ احمد معتمد
45,000
نفت خلیج فارس petroleum Geology of the persian gulf 2961
غضبان، فریدون؛ غضبان ؛ فریدون
120,000
روش تجزیه دستگاهی در علوم زمین 3406
دکتر حسن میرنژاد؛ دکتر محمد لنکرانی
150,000
سنگ شناسی (جلد دوم) 1610/2
دکتر فریدون سرابی- اسد ایران‌پناه- سیروس زرعیان
95,000
کانی‌شناسی کاربردی رس‌ها 3278
هیدن ه. موری ؛ دکتر محسن رنجبران، محمد لنکرانی، سید محمد زمان‌زاده
80,000
محیط‌های رسوبی دیرینه 2552
دکتر عبدالحسین امینی
260,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه