موضوعات: شهرسازی
تعداد عنوان ها: 64
اتلاف 2887
کوین لینچ- مایکل سوث وورث ؛ دکتر سید حسین بحرینی
36,000
ارزش‌ها در طراحی منظر شهری 3685
دکتر بهناز امین‌زاده
120,000
از شار تا شهر 2304
سید محسن حبیبی
150,000
اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای 3011
دکتر کرامت الله زیاری
120,000
آفرینش محلات و مکان ها در محیط انسان ساخت 2720
دیوید چپ من؛ شهرزاد فریادی،منوچهر طبیبیان؛ دیوید چپ من؛ شهرزاد فریادی؛ دیوید چپ من؛ شهرزاد فریادی؛ منوچهر طبیبیان؛ شهرزاد فریادی
150,000
برنامه ریزی تردد پیاده و دوچرخه 2596
هرمان کِنُف لاخر؛ فریدون قریب
60,000
برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری 3012
کرامت الله زیاری
100,000
برنامه‌ریزی کاربری زمین شهری 3516
دیوید گادز شاک، ادوارد کایسر، اف استوارت چپین ؛ دکتر منوچهر طبیبیان
320,000
برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین 2554
آن. آر. بییر، کاترین هیگینز؛ سید حسین بحرینی، کیوان کریمی؛ آن. آر. بییر، کاترین هیگینز؛ سید حسین بحرینی، کیوان کریمی؛ آن. آر. بییر؛ کاترین هیگینز؛ سید حسین بحرینی؛ کاترین هیگینز؛ سید حسین بحرینی؛ سید حسین بحرینی؛ کیوان کریمی؛ کیوان کریمی؛ آن. آر. بییر؛ کیوان کریمی
300,000
بعد پنهان 2355
ادوارد ت هال؛ منوچهر طبیبیان؛ ادوارد ت هال؛ منوچهر طبیبیان؛ ادوارد ت هال؛ منوچهر طبیبیان؛ ادوارد ت هال؛ منوچهر طبیبیان؛ منوچهر طبیبیان؛ ادوارد ت. هال
140,000
تحلیل فضاهای شهری 8114
سید حسین بحرینی
120,000
تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر جلد اول: اواخر قرن 19 تا دهه هفتم قرن 20 میلادی 3006
دکتر سید حسین بحرینی- مهندس بهناز بلوکی- مهندس سوده تقابن
250,000
تراکم در شهرسازی 2635
دکتر مهدی عزیزی
200,000
تفسیر محیط 2550
روبرت موگروئر؛ منوچهر طبیبیان
13,000
تئوری شکل شهر 2337
کوین لینچ ؛ دکتر سید حسین بحرینی
350,000
چگونه شهرساز شویم 3451
مایکل بایر، نانسی فرانک ، جیسون والریوس ؛ دکتر حسین بحرینی ، الهام فلاح منشادی
200,000
دگرگونی شهر با رویکردی پیشگیرانه به طراحی شهری 3128
تونی هال؛ منوچهر طبیبیان؛ تونی هال؛ منوچهر طبیبیان؛ تونی هال؛ منوچهر طبیبیان؛ تونی هال؛ منوچهر طبیبیان؛ منوچهر طبیبیان؛ تونی هال
55,000
راهنمای طراحی جزئیات اجرایی محوطه 2929
نیکلاس ت داینز کایل دی براون ؛ دکتر محمدجواد ثقفی
280,000
رویای شهر 3499
اولیویه ژوناس؛ محمود قلعه نویی
80,000