تعداد عنوان ها: 62
کلان شهرهای چند هسته‌ای3281
پیتر هال و کتی پین ؛ کرامت‌الله زیاری
100,000
گزیده منظر شهری 2399
گوردون کالن؛ دکتر منوچهر طبیبیان؛ منوچهر طبیبیان
100,000
مجموعه مقالات توسعه شهری پایدار
دکتر بهناز امین‌زاده
40,000
میدان های شهری معماری وطراحی فضاهای باز 3019
دکتر فریدون قریب؛ یورگن کنیرش؛ فریدون قریب؛ فریدون قریب؛ یورگن کنیرش؛ یورگن کنیرش؛ فریدون قریب؛ یورگن کنیرش؛ فریدون قریب؛ یورگن کنیرش
300,000
مدلهای کاربردی در تحلیل مسایل شهری 2486
نوربرت اپنهایم ؛ دکتر منوچهر طبیبیان
240,000
مرزبندی نوین شهری 3162
حسام زند حسامی؛ دکتر حسام زند حسامی؛ میل اسمیت؛ حسام زند حسامی؛ میل اسمیت؛ میل اسمیت؛ حسام زند حسامی؛ میل اسمیت؛ حسام زند حسامی؛ میل اسمیت
100,000
مرگ و زندگی شهرهای بزرگ امریکایی 2846
جین جیکوبز؛ دکتر حمیدرضا پارسی؛ آرزو افلاطونی
360,000
مقالاتی در باب شهر و شهرسازی 2219
دکتر منوچهر مزینی
200,000
منظر الگو، ادراک و فرآیند 2618
سایمونبل ؛ دکتر بهناز امین‌زاده
280,000
موضوعات سایت مفاهیم طراحی 2921
کارول جی، برنز آندریاکان؛ دکتر بهناز امین زاده؛ کارول جی، برنز آندریاکان؛ بهناز امین زاده؛ کارول جی؛ برنز آندریاکان؛ برنز آندریاکان؛ بهناز امین زاده؛ کارول جی؛ بهناز امین زاده؛ برنز آندریاکان؛ بهناز امین زاده؛ کارول جی
55,000
نظریه شهری ارزیابی انتقادی 3062
جان رنه شورت؛ کرامت اله زیاری ، حامد مهدنژاد، فریاد پرهیز؛ جان رنه شورت؛ کرامت اله زیاری ، حامد مهدنژاد، فریاد پرهیز؛ کرامت اله زیاری؛ کرامت اله زیاری؛ جان رنه شورت؛ کرامت اله زیاری؛ حامد مهدنژاد؛ جان رنه شورت؛ فریاد پرهیز؛ جان رنه شورت؛ کرامت اله زیاری؛ فریاد پرهیز
60,000
نوسازی شهر لندن 3165
راب ایمری ، لورتارلیز، مایک راکو ؛ دکتر مجتبی رفیعیان
120,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه