موضوعات: معماری
تعداد عنوان ها: 85
احیای بافت شهری تاریخی (با رویکرد مشارکت) 3283
پیروز حناچی- محمود پور سراجیان
140,000
استاتیک کاربردی 2804
محمود گلابچی
200,000
اصول و روش های پاکسازی بدنه های شهری تاریخی 3467
سعید محمود کلایه؛ پیروز حناچی،سعید محمود کلایه،محمد غلام نژاد؛ پیروز حناچی؛ محمد غلام نژاد؛ سعید محمود کلایه؛ محمد غلام نژاد
100,000
اصول و روش‌های مستندسازی بناها و محوطه‌های تاریخی 3618
پیروز حناچی؛ محمد غلام‌نژاد؛ سعید محمود کلایه
450,000
الفبای معماری (جلد اول) 3662
دکتر علی یاران- مهندس ارس مهران‌فر
180,000
الفبای معماری (جلد دوم)
دکتر علی یاران- مهندس ارس مهران‌فر
200,000
باز آفرینی شهری 3587
پیتررا برتز و هیو سایک ؛ پیروز حناچی -سعید ایزدی
200,000
بازآفرینی شهرها میراثی برای آینده 3102
پیروز حناچی محمدجواد مهدوی نژاد؛ پیروز حناچی؛ پیروز حناچی. محمدجواد مهدوی نژاد؛ محمدجواد مهدوی نژاد
150,000
باز زنده‌سازی بناها و شهرهای تاریخی 1644
دکتر محمدمنصور فلامکی
220,000
برنامه‌دهی معماری: مدیریت اطلاعات برای طراحی 3146
دانا پی دورک؛ سید امیر سعید محمودی
280,000
به سوی یک رنسانس شهری 3394
لرد راجرز ؛ محمد سعید ایزدی
220,000
پل های ایران و جهان 3115
محمود گلابچی؛ متین علاقمندان
250,000
تاریخ شناسی معماری ایران 2705
نسرین گلیجانی مقدم
22,000
تاریخ معماری 2560
اگوست شوازی؛ لطیف ابولقاسمی
400,000
تسهیل دسترسی به بناها و مناظر تاریخی برای کم توانان جسمی 3550
پیروز حناچی، سعید محمود کلایه، محمد غلام‌نژاد
120,000
تعامل تکنولوژی و معماری 3357
محمود گلابچی
350,000
تئوری مرمت 2876
سزاره برندی؛ پیروز حناچی؛ سزاره برندی؛ پیروز حناچی؛ سزاره برندی؛ پیروز حناچی؛ سزاره برندی؛ پیروز حناچی؛ پیروز حناچی؛ سزاره برندی
60,000
جزئیات ارتقاء دهنده معماری 3305
محمود گلابچی؛ احسان سروش نیا
450,000
حفاظت معمارانه 3511
آیلین اربالسی ؛ پیروز حناچی .مرضیه آزاد ارمکی .یلدا شاه تیموری
140,000
حفاظت و پایداری در شهرهای تاریخی 3484
دنیس رادول ؛ پیروز حناچی،یلدا شاه تیموری
160,000
درک رفتار سازه‌ها 2502
دکتر محمود گلابچی
250,000
روش طرح و ساخت با رویکردهای 3034 TurnkeyوEPCوBOTوBridging
سیدنی لوی ؛ دکتر محمود گلابچی- امیر فرجی
180,000