موضوعات: معماری
تعداد عنوان ها: 83
احیای بافت شهری تاریخی (با رویکرد مشارکت) 3283
پیروز حناچی- محمود پور سراجیان
140,000 126,000
استاتیک کاربردی 2804
محمود گلابچی
200,000 180,000
اصول و روش های پاکسازی بدنه های شهری تاریخی 3467
سعید محمود کلایه؛ پیروز حناچی،سعید محمود کلایه،محمد غلام نژاد؛ پیروز حناچی؛ سعید محمود کلایه؛ محمد غلام نژاد؛ محمد غلام نژاد
100,000 90,000
اصول و روش‌های مستندسازی بناها و محوطه‌های تاریخی 3618
پیروز حناچی؛ محمد غلام‌نژاد؛ سعید محمود کلایه
450,000 405,000
الفبای معماری (جلد اول) 3662
دکتر علی یاران- مهندس ارس مهران‌فر
180,000 162,000
الفبای معماری (جلد دوم)
دکتر علی یاران- مهندس ارس مهران‌فر
200,000 180,000
باز آفرینی شهری 3587
پیتررا برتز و هیو سایک ؛ پیروز حناچی -سعید ایزدی
200,000 180,000
بازآفرینی شهرها میراثی برای آینده 3102
پیروز حناچی محمدجواد مهدوی نژاد؛ پیروز حناچی؛ پیروز حناچی. محمدجواد مهدوی نژاد؛ محمدجواد مهدوی نژاد
150,000 135,000
باز زنده‌سازی بناها و شهرهای تاریخی 1644
محمدمنصورفلامکی
200,000 180,000
بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران 2344
وحید قبادیان
450,000 405,000
برنامه‌دهی معماری: مدیریت اطلاعات برای طراحی 3146
دانا پی دورک؛ سید امیر سعید محمودی
280,000 252,000
به سوی یک رنسانس شهری 3394
لرد راجرز ؛ محمد سعید ایزدی
220,000 198,000
پل های ایران و جهان 3115
محمود گلابچی؛ متین علاقمندان
250,000 225,000
تاریخ شناسی معماری ایران 2705
نسرین گلیجانی مقدم
22,000 19,800
تاریخ معماری 2560
اگوست شوازی؛ لطیف ابولقاسمی
400,000 360,000
تسهیل دسترسی به بناها و مناظر تاریخی برای کم توانان جسمی 3550
پیروز حناچی، سعید محمود کلایه، محمد غلام‌نژاد
120,000 108,000
تعامل تکنولوژی و معماری 3357
محمود گلابچی
350,000 315,000
تئوری مرمت 2876
سزاره برندی؛ پیروز حناچی؛ سزاره برندی؛ پیروز حناچی؛ سزاره برندی؛ پیروز حناچی؛ سزاره برندی؛ پیروز حناچی؛ پیروز حناچی؛ سزاره برندی
60,000 54,000
جزئیات ارتقاء دهنده معماری 3305
محمود گلابچی؛ احسان سروش نیا
450,000 405,000
حفاظت معمارانه 3511
آیلین اربالسی ؛ پیروز حناچی .مرضیه آزاد ارمکی .یلدا شاه تیموری
140,000 126,000
حفاظت و پایداری در شهرهای تاریخی 3484
دنیس رادول ؛ پیروز حناچی،یلدا شاه تیموری
160,000 144,000
روش طرح و ساخت با رویکردهای 3034 TurnkeyوEPCوBOTوBridging
سیدنی لوی ؛ دکتر محمود گلابچی- امیر فرجی
180,000 162,000
روش‌های اجرای پروژه 3364
دکتر محمود گلابچی- عصمت اله نورزایی
250,000 225,000