موضوعات: معماری
تعداد عنوان ها: 94
احیای بافت شهری تاریخی (با رویکرد مشارکت) 3283
پیروز حناچی- محمود پور سراجیان
140,000
استاتیک کاربردی 2804
دکتر محمود گلابچی
200,000
اصول و روش های پاکسازی بدنه های شهری تاریخی 3467
پیروز حناچی؛ پیروز حناچی،سعید محمود کلایه،محمد غلام نژاد؛ سعید محمود کلایه؛ سعید محمود کلایه؛ محمد غلام نژاد؛ محمد غلام نژاد
100,000
اصول و روش‌های مستندسازی بناها و محوطه‌های تاریخی 3618
پیروز حناچی؛ محمد غلام‌نژاد؛ سعید محمود کلایه
450,000
آفرینش نظریه معماری نقش علوم رفتاری در طراحی محیط 2557
پروفسور جان لنگ؛ دکتر علیرضا عینی‌فر
300,000
الفبای معماری (جلد اول) 3662
دکتر علی یاران- مهندس ارس مهران‌فر
180,000
الفبای معماری (جلد دوم)
دکتر علی یاران- مهندس ارس مهران‌فر
200,000
باز آفرینی شهری 3587
پیتررا برتز و هیو سایک؛ پیروز حناچی؛ سعید ایزدی
200,000
باز زنده‌سازی بناها و شهرهای تاریخی 1644
دکتر محمدمنصور فلامکی
280,000
بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران 2344
دکتر وحید قبادیان
550,000
برنامه‌دهی معماری: مدیریت اطلاعات برای طراحی 3146
دانا پی دورک؛ دکتر سید امیر سعید محمودی
300,000
به سوی یک رنسانس شهری 3394
لرد راجرز ؛ محمد سعید ایزدی
220,000
پل از نظر معماری 3891
دکتر سید مهدی هاشمی
350,000
پل های ایران و جهان 3115
دکتر محمود گلابچی؛ دکتر متین علاقمندان
250,000
پوسته‌ها و سازه‌های ورق شده برای معماران و مهندسان عمران 3118
دکتر محمود گلابچی؛ دکتر کتایون تقی زاده
180,000
تاریخ شناسی معماری ایران 2705
دکتر نسرین گلیجانی مقدم
22,000
تاریخ معماری 2560
اگوست شوازی؛ دکتر لطیف ابولقاسمی
400,000
تجهیز مجدد میراث صنعتی 3851
دکتر پیروز حناچی؛ سارا تیمورتاش
350,000
تسهیل دسترسی به بناها و مناظر تاریخی برای کم توانان جسمی 3550
پیروز حناچی، سعید محمود کلایه، محمد غلام‌نژاد
120,000
تعامل تکنولوژی و معماری 3357
دکتر محمود گلابچی
350,000
تکه‌انگاری فرایندی در طراحی معماری 2907
دکتر علی‌اصغر ادیبی
500,000
تکه‌انگاری و معماری 3927
دکتر جنیفر آ ای شیلدز؛ دکتر علی اصغر ادیبی؛ خانم بهین فرغانی فر
840,000
تئوری مرمت 2876
سزاره برندی؛ دکتر پیروز حناچی؛ سزاره برندی؛ پیروز حناچی؛ سزاره برندی؛ پیروز حناچی؛ سزاره برندی؛ پیروز حناچی؛ پیروز حناچی؛ سزاره برندی
60,000
جزئیات ارتقاء دهنده معماری 3305
دکتر محمود گلابچی؛ احسان سروش نیا
450,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه