تعداد عنوان ها: 90
معماری، باغ و منظر 3362
دکتر هما ایرانی‌بهبهانی
300,000
معماری بایونیک 3436
دکتر محمود گلابچی- مرتضی خرسند نیکو
500,000
معماری جمعی از نظریه تا عمل 3444
دکتر سید غلامرضا اسلامی؛ دکتر حامد کامل نیا
360,000
معماری دیجیتال 3203
دکتر محمود گلابچی؛ دکتر علی اندجی گرمارودی؛ دکتر حسین باستانی
150,000
معماری ژاپن؛ از آغاز تا شرع دوره میجی
دکتر الهام اندرودی
200,000
معماری فرم، فضا و نظم
فرانسیس دی.کی.چینگ؛ دکتر زهره قراگزلو
280,000
معمار مهندس ساختار 2678
ایوان مارگولیوس؛ دکتر محمود گلابچی
100,000
معماری و روشنایی 3008
شاهین حیدری
90,000
مقاومت مصالح کاربردی 2834
دکتر محمود گلابچی
400,000
مکان، سیاست و راهکارها
مایکل هارلو- کریس پیکونس- جان اوری ؛ دکتر پیروز حناچی- دکتر مهدی پر افکنده حقیقی
160,000
منظر شهری تاریخی 3792
پویا دولابی؛ پرستو عشرتی؛ سمیه فدائی نژاد
180,000
نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختمان 3204
دکتر محمود گلابچی- دکتر کتایون تقی زاده- دکتر احسان سروش نیا
250,000
نظریه‌های نوین در مدیریت پروژه 3379
دکتر محمود گلابچی- دکتر امیر فرجی
200,000
نقد و معرفی معماری دیکانستراکشن 3293
دکتر کتایون تقی زاده
60,000
نگاهی به مبانی معماری از فرم تا مکان 2649
پیر فون مایس؛ سیمون آیوازیان؛ سیمون آیوازیان
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه