تعداد عنوان ها: 85
معماری فرم، فضا و نظم
فرانسیس دی.کی.چینگ؛ دکتر زهره قراگزلو
280,000
معمار مهندس ساختار 2678
ایوان مارگولیوس؛ دکتر محمود گلابچی
100,000
معماری و روشنایی 3008
شاهین حیدری
90,000
مقاومت مصالح کاربردی 2834
دکتر محمود گلابچی
400,000
مکان، سیاست و راهکارها
مایکل هارلو- کریس پیکونس- جان اوری ؛ دکتر پیروز حناچی- دکتر مهدی پر افکنده حقیقی
160,000
منظر شهری تاریخی 3792
پویا دولابی؛ پرستو عشرتی؛ سمیه فدائی نژاد
170,000
نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختمان 3204
دکتر محمود گلابچی- دکتر کتایون تقی زاده- دکتر احسان سروش نیا
250,000
نظریه‌های نوین در مدیریت پروژه 3379
دکتر محمود گلابچی- دکتر امیر فرجی
200,000
نقد و معرفی معماری دیکانستراکشن 3293
دکتر کتایون تقی زاده
60,000
نگاهی به مبانی معماری از فرم تا مکان 2649
پیر فون مایس؛ سیمون آیوازیان؛ سیمون آیوازیان
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه