موضوعات: علوم انسانی
تعداد عنوان ها: 2
روش‌شناسی حکمت عملی 3807
دکتر یحیی بوذری‌نژاد
160,000
راهنمای نمایه‌نامه‌ها و چکیده‌نامه‌های معتبر بین‌المللی 3972
دکتر اورانوس تاج‌الدینی؛ دکتر علی‌سادات موسوی؛ دکتر علی‌اکبر صبوری
150,000