تعداد عنوان ها: 18
آشنایی با کاربردهای فناوری اطلاعات در پژوهش‌های علمی با تأکید بر علوم انسانی
دکتر احمد سلطانی‌نژاد- اسماعیل یزدان‌پور
38,000 34,200
راهنمای انتشار مقاله علمی 3125
آن ام کورنر؛ محبوبه اسلامی مقدم، علی اکبر صبوری؛ آن ام کورنر؛ محبوبه اسلامی مقدم، علی اکبر صبوری؛ آن ام کورنر؛ محبوبه اسلامی مقدم؛ محبوبه اسلامی مقدم؛ آن ام. کورنر؛ محبوبه اسلامی مقدم؛ علی اکبر صبوری؛ آن ام کورنر؛ محبوبه اسلامی مقدم؛ آن ام کورنر؛ علی اکبر صبوری
40,000 36,000
راهنمای کاربردی زوترو نسل جدید ابزارهای پژوهشی
احمد سلطانی نژاد، هادی معبودی؛ احمد سلطانی نژاد؛ احمد سلطانی نژاد؛ هادی معبودی
34,000 30,600
راهنمای نشریات بین المللی استنادی 2910
علی‌اکبر صبوری- علی‌اکبر موسوی موحدی- مهناز امینی
75,000 67,500
روش تحقیق 2180
دکتر عباسقلی خواجه نوری
80,000 72,000
زندگی و جهان انیشتین 3084
والتر ایساکسن ؛ دکتر علی بهفروز
320,000 288,000
شیوه‌های استناد در نگارش‌های علمی 2759
دکتر عباس حری- اعظم شاهبداغی
170,000 153,000
فهرست توصیفی انتشارات
مهدی محقق
50,000 45,000
فهرست کتاب‌های چاپ سنگی 2478
دکتر اکرم مسعودی
12,000 10,800
فهرست کتابهای چاپ سنگی قطع وزیری 2740
اکرم مسعودی؛ محمد حسن فوادیان
23,500 21,150
لغت‌نامه دهخدا دوره کامل (16جلدی)
علامه دهخدا
15,000,000 13,500,000
لغت نامه فارسی جلد اول ( آ- آمدگی)
موسسه لغت نامه دهخدا
200,000 180,000
لغت نامه فارسی جلد چهارم ( اشتکال- اغیل)
موسسه لغت نامه دهخدا؛ سید حسن احمدی گیوی
200,000 180,000
لغت نامه فارسی جلد دوم ( آمدن-احیون)
موسسه لغت نامه دهخدا؛ سید محمد دبیر سیاقی
200,000 180,000
لغت نامه فارسی جلد سوم ( اخ- استشفا نمودن)
موسسه لغت نامه دهخدا؛ سعید نجفی اسدالهی
200,000 180,000
مدیریت اطلاعات و منابع علمی با اندنوت
احمد سلطانی نژاد، اسماعیل یزدان پور؛ احمد سلطانی نژاد؛ احمد سلطانی نژاد؛ اسماعیل یزدان پور
40,000 36,000