تعداد عنوان ها: 421
نظـریه توسعه؛ شالوده­ شکنی­‌ها- بازسازی­‌ها 3830
ندروین پیترس؛ دکتر احمد موثقی
230,000
نقش زنان در توسعه کشورهای اسلامی
دکتر الهه کولایی- دکتر محمدحسین حافظیان
100,000
نگاهی دیگر به تاریخ فلسفه اسلامی 2967
دکتر رضا داوری اردکانی
25,000
نهادگرایی و جهانی شدن 3530
دکتر عباس مصلی‌نژاد
250,000
نهج البلاغه 2380
دکتر عزیزالله جوینی
100,000
هرمنوتیک متن و اصالت آن 3081
دکتر سید موسی دیباج
80,000
هزار و یک اختراع (میراث مسلمانان در جهان ما) 3386
دکتر افضل السادات حسینی؛ پروفسور سلیم الحسنی؛ افضل السادات حسینی؛ پروفسور سلیم الحسنی؛ افضل السادات حسینی؛ پروفسور سلیم الحسنی؛ افضل السادات حسینی؛ پروفسور سلیم الحسنی؛ افضل السادات حسینی؛ پروفسور سلیم الحسنی
500,000
هشام‌بن‌‌الحکم
دکتر سید احمد صفایی
140,000
هفت پیکر نظامی گنجوی ( متن علمی و انتقادی) 2217
نظامی ؛ دکتر برات زنجانی
350,000
همبستگی میان تصوّف و تشیّع 1468
دکتر کامل مصطفی شیبی؛ دکتر علی اکبر شهابی
250,000
واژه‌نامه گرگانی 133
صادق کیا
100,000
وجوه قرآن 720
مهدی محقق
32,000
وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی 520
عباس اقبال؛ محمدتقی دانش‌پژوه؛ یحیی ذکاء
240,000
وصیت در حقوق مدنی ایران 2621
دکتر ناصر کاتوزیان
80,000