تعداد عنوان ها: 455
واژه‌نامه گرگانی 133
صادق کیا
100,000 85,000
وجوه قرآن 720
مهدی محقق
32,000 27,200
وَرشَة‌ُالتَّعریب 3272
الدکتر عدنان طهماسبی؛ السید علاء نقی‌زاده
170,000 144,500
وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی 520
عباس اقبال؛ محمدتقی دانش‌پژوه؛ یحیی ذکاء
240,000 204,000