تعداد عنوان ها: 443
جانور باستان‌شناسی 3426
دکتر کمال‌الدین نیکنامی؛ حسین صبری
400,000
جهانی شدن،ناسیونالیسم و توسعه 3603
دکتر سید احمد موثقی
190,000
جهان فروری بخشی از فرهنگ ایران کهن 1572
دکتر بهرام فره‌وشی
90,000
جواهرالآثار (دوره شش جلدی) 375
عبدالعزیز صاحب‌الجواهر
4,500,000
چکیده پایان‌نامه‌های دکتری دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دکتر احد فرامرز قراملکی، یوسف فتاحی راسد
80,000
چنین گفت اقبال 3443
دکتر قاسم صافی
80,000
چهارده رساله 726
سیدمحمدباقر سبزواری
250,000
حقایق الحدائق 766
شرف الدین حسن بن محمد رامی تبریزی؛ سید محمدکاظم امام
30,000
حق توسعه
دکتر فریده شایگان
40,000
حقوق اساسی ایران 2802
آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی
64,000
حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام 3243
دکتر عباسعلی عمید زنجانی
50,000
حقوق بیع بین‌المللی 2686
دکتر سیدحسین صفایی؛ دکتر محمود کاظمی؛ دکتر مرتضی عادل؛ دکتر اکبر میرزانژاد
300,000
حقوق بیمه (جلد اول) کلیات عقد بیمه 3393
دکتر محمدحسن صادقی مقدم -رضا شکوهی زاده
250,000
حقوق بین‌الملل فضا کنوانسیون مسئولیت و موافقتنامه ماه 3950
دکتر الهام امین‌زاده؛ دکتر یونس علاقه‌بند حسینی؛ دکتر محمد سعیدی
160,000
حقوق بین‌الملل فضا موافقتنامه امداد و نجات فضانوردان و کنوانسیون ثبت اشیاء فضایی 3520
دکتر الهام امین‌زاده، یونس علاقه‌بند حسینی، محمد سعیدی
120,000
حقوق بین الملل کیفری 2874
دکتر رضا فیوضی؛ زهرا فیوضی
45,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعد آخرین صفحه