تعداد عنوان ها: 473
تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی
دکتر ذبیح‌الله صفا
220,000
کلیات شمس 3580
جلال الدین محمد مولوی؛ دکتر بدیع الزمان فروزانفر
800,000
کتاب مستطاب مثنوی الاطفال
دکتر احمد مجاهد
280,000
اقتصاد سیاسی مبانی، کارکرد و فرایند 3641
دکتر عباس مصلی‌نژاد
390,000
تاریخ روسیه
خانیا با بیانی
140,000
هشام‌بن‌‌الحکم
دکتر سید احمد صفایی
140,000 119,000
آشنایی‌زدایی از منظر پژوهش‌های سبک شناختی 3656
دکتر احمد محمد ویس ؛ دکتر شهریار نیازی- دکتر سعدالله همایونی
100,000
ترجمه کتاب لمعه دوره فقه امامیه (جلد اول) 1841
شهید اول ؛ دکتر علی رضا فیض، دکتر علی مهذب
180,000
قواعد فقه خلاصه تقریر و درس 204
میرزا محمود شهابی خراسانی
30,000
مردم و انتخابات دهم 3314
سید محمد مرندی، ابراهیم محسنی، محمود صلاحی
70,000
مبانی جرم‌شناسی (جلد دوم)
دکتر دکتر مهدی کی‌نیا
600,000
ایران کلده و شوش 1874
مادام ژان دیولافوا ؛ علی‌محمد فره‌وشی- به کوشش دکتر بهرام فره‌وشی
600,000
خزینه الامثال 2467
احمد مجاهد
58,000
پدیده های انقلاب 3286
ملکوتیان
60,000
اقتصاد سیاسی ایران (دوران معاصر) 3686
دکتر عباس مصلی‌نژاد
250,000
هفت پیکر نظامی گنجوی ( متن علمی و انتقادی) 2217
نظامی ؛ دکتر برات زنجانی
350,000 297,500
ذهبیه 1838
دکتر اسدالله خاوری
420,000