تعداد عنوان ها: 412
نهج البلاغه 2380
دکتر عزیزالله جوینی
100,000
هرمنوتیک متن و اصالت آن 3081
دکتر سید موسی دیباج
80,000
هزار و یک اختراع (میراث مسلمانان در جهان ما) 3386
دکتر افضل السادات حسینی؛ پروفسور سلیم الحسنی؛ افضل السادات حسینی؛ افضل السادات حسینی؛ پروفسور سلیم الحسنی؛ افضل السادات حسینی؛ پروفسور سلیم الحسنی؛ افضل السادات حسینی؛ پروفسور سلیم الحسنی؛ پروفسور سلیم الحسنی
500,000
هشام‌بن‌‌الحکم
دکتر سید احمد صفایی
140,000
هفت پیکر نظامی گنجوی ( متن علمی و انتقادی) 2217
نظامی ؛ دکتر برات زنجانی
350,000
واژه‌نامه گرگانی 133
صادق کیا
100,000
وجوه قرآن 720
مهدی محقق
32,000
وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی 520
عباس اقبال؛ محمدتقی دانش‌پژوه؛ یحیی ذکاء
240,000
وصیت در حقوق مدنی ایران 2621
دکتر ناصر کاتوزیان
80,000