تعداد عنوان ها: 443
دانش ضمنی و سیاست های انتقال تکنولوژی با تاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات 3122
دکتر کیومرث اشتریان، راضیه امامی میبدی؛ کیومرث اشتریان؛ کیومرث اشتریان؛ راضیه امامی میبدی
34,000
دانشنامه حل و فصل منازعه 3196
هیدی برگس، گای ام برگس؛ محمد جعفر جوادی ارجمند، سکینه ببری گنبد؛ هیدی برگس، گای ام برگس؛ محمد جعفر جوادی ارجمند، سکینه ببری گنبد؛ هیدی برگس؛ گای ام برگس؛ گای. ام برگس؛ محمد جعفر جوادی ارجمند؛ گای ام برگس؛ محمد جعفر جوادی ارجمند؛ محمد جعفر جوادی ارجمند؛ سکینه ببری گنبد؛ هیدی برگس؛ هیدی برگس؛ سکینه ببری گنبد
120,000
دانشنامه فقه سیاسی (دوجلدی)3130
عباسعلی عمید زنجانی؛ دکتر عباسعلی عمید زنجانی، ابراهیم موسی زاده؛ عباسعلی عمید زنجانی؛ دکتر ابراهیم موسی زاده؛ ابراهیم موسی زاده
500,000
درآمدی بر قانون شرکت های تجاری در ایران
دکتر سید نورالدین صفی نیا
15,000
درآمدی بر قانون شرکت های تجاری در ایران 2594
دکتر سید نورالدین صفی نیا
15,000
درآمدی به زبان و منطق 2728
دکتر غلامرضا دین محمدی
12,000
دعاوی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری 3471
دکتر سید داود آقایی؛ یونس علاقه‌بند حسینی؛ امین قنبری امیرهنده
170,000
دقایق‌الشعر 764
تاج‌ الحلاوی؛ سید محمدکاظم امام
900,000
دیوان اشراق 1176
ذبی اله صفا؛ محمود اشراق
11,500
دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانی 1407
مجتبیمینوی ؛ مجتبی‏مینوی‏،مهدی‏ محقق‏؛ مجتبی مینوی؛ مجتبی‏مینوی‏،مهدی‏ محقق‏؛ مهدی محقق ؛ مجتبی مینوی؛ مجتبیمینوی؛ مهدی محقق؛ مجتبی مینوی؛ مهدی محقق
280,000
دیوان اشعار قاضی سعید قمی 2683
دکتر امیر بانو کریمی
190,000
دیوان حافظ 2500
به اهتمام: دکتر احمد مجاهد
1,200,000
دیوان فیاض لاهیجی 2181
ملاعبدالرزاق ؛ دکتر امیربانو کریمی
600,000
دیوان نظامی گنجوی 3311
دکتر برات زنجانی
60,000
ذهبیه 1838
دکتر اسدالله خاوری
420,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعد آخرین صفحه