تعداد عنوان ها: 443
تحلیلی بر سیاستگذری امنیت ملی عراق 3717
دکتر یاسر عبدالزهراء
170,000
تحلیل هفت‌پیکر نظامی 596
دکتر محمد معین
60,000
تراژدی علوم سیاسی «سیاست، علم و دموکراسی» 3650
دیوید ریچی؛ دکتر سعید حاجی‌ناصری؛ فرید حسینی‌مرام
270,000
ترجمه آثار البلاد و اخبار العباد (جلد دوم ) 2166
محمد مرادبن عبدالرحمن ؛ تصحیح: دکتر سید محمد شاهمرادی
6,000
ترجمه السواد الاعظم
ابوالقاسم اسحاق بن محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن زید حکیم سمرقندی؛ عبدالحی حبیبی
120,000
ترجمه ، شرح و تحقیق اشعار المجانی و الحدیثه (جلد پنجم) 3420
دکتر ابوالحسن امین مقدسی؛ دکتر عبدالوحید نویدی
220,000
ترجمه شرح و تحلیل علویات دیوان سید حمیری 3515
دکتر عزت ملا ابراهیمی روح الله صیادی نژاد؛ عزت ملا ابراهیمی؛ دکتر روح الله صیادی نژاد؛ روح الله صیادی نژاد
220,000
ترجمه فارسی شرایع ‌الاسلام (دوره چهار جلدی) 1098
محقق‌حلی ؛ ابوالقاسم ابن احمد یزدی، محمدتقی دانش‌پژوه
600,000
ترجمه کتاب لمعه دوره فقه امامیه (جلد اول) 1841
شهید اول ؛ دکتر علی رضا فیض، دکتر علی مهذب
180,000
ترجمه کتاب لمعه دوره فقه امامیه جلد دوم 1966
شهید اول ؛ دکتر علی رضا فیض، علی مهذب
55,000
ترجمه کلیله و دمنه 925
مجتبی مینوی طهرانی
100,000
ترجمه و شرح فارسی شهاب الاخبار 1282
قاضی ابوعبدالله محمد بن سلامة قضاعی مغربی؛ محمدتقی دانش‌­پژوه
200,000
ترغیب به فلسفه درباره فلسفه و پاره‌هایی از آثار گم شده دیگر 3255
ارسطو ؛ دکتر مجتبی درایتی؛ حمیدرضا محبوبی آرانی
130,000
تصورات قالبی و روابط بین گروه‌ها 3401
دکتر علی اشرف نظری
130,000
تعیین همبستگی های نحوی و آوایی در ساخت ارتقایی و مبتداسازی در زبان فارسی 3297
دکتر علی درزی،وحید صادقی؛ علی درزی؛ دکتر وحید صادقی؛ وحید صادقی
60,000
توسعه به مثابه آزادی
آمارتیاسن ؛ دکتر وحید محمودی
180,000
تئوگونی هسیودس
فریده فر نودفر
25,000
جایگاه شعر در آثار برشت 3983
محمدحسین حدادی؛ دکتر حسین سرکارحسن خان
170,000
جامع‌الشتات (جلد چهارم) 2919
میرزا ابوالقاسم قمی ؛ دکتر دکتر ابوالقاسم گرجی
95,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه