تعداد عنوان ها: 412
ترجمه فارسی شرایع‌الاسلام (دوره چهار جلدی) 1098
محقق‌حلی ؛ ابوالقاسم ابن احمد یزدی، محمدتقی دانش‌پژوه
600,000
ترجمه کتاب لمعه دوره فقه امامیه (جلد اول) 1841
شهید اول ؛ دکتر علی رضا فیض، دکتر علی مهذب
180,000
ترجمه کتاب لمعه دوره فقه امامیه جلد دوم 1966
شهید اول ؛ دکتر علی رضا فیض، علی مهذب
55,000
ترجمه کلیله و دمنه 925
مجتبی مینوی طهرانی
100,000
ترغیب به فلسفه درباره فلسفه و پاره‌هایی از آثار گم شده دیگر 3255
ارسطو ؛ دکتر مجتبی درایتی، حمیدرضا محبوبی آرانی
80,000
تصورات قالبی و روابط بین گروه‌ها 3401
دکتر علی اشرف نظری
130,000
تعیین همبستگی های نحوی و آوایی در ساخت ارتقایی و مبتداسازی در زبان فارسی 3297
دکتر علی درزی،وحید صادقی؛ علی درزی؛ دکتر وحید صادقی؛ وحید صادقی
60,000
توسعه به مثابه آزادی
آمارتیاسن ؛ دکتر وحید محمودی
180,000
تئوگونی هسیودس
فریده فر نودفر
25,000
جامع‌الشتات (جلد چهارم) 2919
میرزا ابوالقاسم قمی ؛ دکتر دکتر ابوالقاسم گرجی
95,000
جانشینی الفاظ در معنا و اعراب 3556
دکتر عدنان طهماسبی،سعدالله همایونی؛ عدنان طهماسبی؛ سعدالله همایونی
100,000
جانور باستان‌شناسی 3426
دکتر کمال‌الدین نیکنامی- حسین صبری
350,000
جهانی شدن،ناسیونالیسم و توسعه 3603
دکتر سید احمد موثقی
190,000
چکیده پایان‌نامه‌های دکتری دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دکتر احد فرامرز قراملکی، یوسف فتاحی راسد
80,000
چنین گفت اقبال 3443
دکتر قاسم صافی
80,000
چهارده رساله 726
سید محمد باقر سبزواری
28,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه