تعداد عنوان ها: 473
تاریخ دانشگاه‌های بزرگ اسلامی 2176
استاد عبدالرحیم غنیمه ؛ دکتر نورالله کسائی
200,000
حواصل و بوتیمار 2138
امیر حسین یزدگردی
48,000
حقوق بیع بین‌المللی 2686
دکتر سیدحسین صفایی؛ دکتر محمود کاظمی؛ دکتر مرتضی عادل؛ دکتر اکبر میرزانژاد
350,000
شاهنامه (جلد اول) 2318
عزیزالله جوینی
350,000
حقوق جزای اختصاصی 2499
دکتر ایرج گلدوزیان
1,000,000
مهارت های منطق جدید 3015
دکتر ضیاء موحد زینب برخورداری
150,000 127,500
فارسی به فارسی 7456
شکوفه شهیدی؛ مینا شیرین‌زاده؛ اعظم‌سادات‌ نوابی
120,000
سازمان پیمان اتلانتیک شمالی دگرگونی در ماموریت ها و کارکردها 2882
دکتر الهه کولائی؛ ماندانا تیشه یار؛ دکتر محمود محمدی
25,000
بنیاد حکمت سبزواری 2026
دکتر مهدی محققمحقق
150,000
معناشناسی عمل صالح 3711
دکتر طیبه اکبری‌راد
150,000 127,500
سیاست خارجی جهانی و منطقه‌ای چین در قرن بیست‌و‌یکم 3874
دکتر بهاره سازمند؛ دکتر فریبرز ارغوانی پیرسلامی
160,000
اساس‌الاقتباس 12
سلطان الحکماء و المتکلمین محمد‌بن محمد‌بن الحسن‌ الطوسی ؛ تصحیح: محمدتقی مدرس رضوی
500,000
محاسبات رایانه‌ای در باستان‌شناسی 3304
هریسون ایتل یورگ دوم، فردریک لیمپ ؛ کمال‌الدین نیک نامی، مصطفی ده پهلوان
160,000
پدیده های انقلاب 3286
ملکوتیان
60,000
تاریخ سرّی مغولان 1328
ناشناخته ؛ پل پلیو؛ ماری- دومینیک اِوِن؛ رودریکا پوپ؛ دکتر شیرین بیانی
250,000
حقوق جزای عمومی ایران (جلد اول) 2025
دکتر ایرج گلدوزیان
500,000
سعدی و شاعران روس 3916
دکتر مرضیه یحیی‌پور؛ دکتر جان‌اله کریمی‌مطهر
150,000
دوره مختصر منطق صوری 1733
دکتر محمد خوانساری
190,000
شرح فارسی کافیه ابن حاجب 3962 Persian Description of Kafie Ibn Hajib
محمدهادی بن محمد صالح مازندرانی ؛ دکتر محمدحسن فوادیان ؛ جلیل حاجی‌پور طالبی
500,000
تاریخ جهانی 2 جلدی 1041
ش دولاندلن؛ احمد بهمنش
500,000
اغراض السیاسیه فی اعراض الریاسیه 1272
محمد بن علی الظهیری الکاتب السمرقندی؛ جعفر شعار
270,000
درآمدی بر قانون شرکت های تجاری در ایران 2594
دکتر سید نورالدین صفی نیا
15,000
آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی 3709
دکتر محمدحسن صادقی‌مقدم؛ دکتر نادر میرزاده کوهشاهی
250,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه