تعداد عنوان ها: 479
مکتب جندیه ( ریشه ها و اندیشه ها)
دکتر مهدی رضایی
70,000 56,000
اشارات ایمانیه
مهدی رضوی
65,000 52,000
اندیشه‌های کلامی شیخ مفید 2211
مارتین مک درموت؛ دکتر احمد آرام
38,000 30,400
داستان فرود سیاوش 3058
عزیز الله جوینی
45,000 36,000
تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران (جلد سوم) 1990
دکتر حسین محبوبی اردکانی
2,400,000 1,920,000
مقولات و آراء مربوط به آن 934
دکتر محمد ابراهیم آیتی
19,500 15,600
اقبالنامه نظامی گنجوی (متن علمی و انتقادی) 2567
دکتر تصحیح برات زنجانی
450,000 360,000
کشف الابیات بوستان و گلستان سعدی 2311
دکتر برات زنجانی
8,500 6,800
تعیین همبستگی های نحوی و آوایی در ساخت ارتقایی و مبتداسازی در زبان فارسی 3297
دکتر علی درزی،وحید صادقی؛ علی درزی؛ وحید صادقی
60,000 48,000
حدیقه الحقیقه (سنائی ) 1787
مدرس رضوی
500,000 400,000
تاریخ آل مظفر جلد اول 1145/1
دکتر حسینقلی ستوده
26,000 20,800
فرهنگ فارسی به پهلوی 1749
دکتر بهرام فره وشی
700,000 560,000
مثنوی های سنایی 3094
عبدالرضا سیف ، غلامحسین مراقبی؛ عبدالرضا سیف؛ غلامحسین مراقبی
50,000 40,000
دانشنامه حل و فصل منازعه 3196
هیدی برگس، گای ام برگس؛ محمد جعفر جوادی ارجمند، سکینه ببری گنبد؛ هیدی برگس، گای ام برگس؛ محمد جعفر جوادی ارجمند، سکینه ببری گنبد؛ هیدی برگس؛ گای ام برگس؛ گای. ام برگس؛ محمد جعفر جوادی ارجمند؛ گای ام برگس؛ محمد جعفر جوادی ارجمند؛ محمد جعفر جوادی ارجمند؛ سکینه ببری گنبد؛ هیدی برگس؛ هیدی برگس؛ سکینه ببری گنبد
120,000 96,000
فرهنگ مجموعه الفرس 2416
ابوالعلا عبدالمومن جاروتی؛ دکتر عزیز الله جوینی؛ معروف به صفی کحال
14,500 11,600
قواعد فقه خلاصه تقریر و درس 204
میرزا محمود شهابی خراسانی
30,000 24,000
فرهنگ زبان پهلوی 1414
بهرام فره‌وشی
170,000 136,000
داستان بیژن و منیژه 3181
دکتر جوینی
70,000 56,000
صد بند تاگور 705
تاگور ؛ دکتر ابراهیم پورداوود
150,000 120,000
تاریخ آلمان 1721
روبرت ؛ دکتر محمد ظروفی؛ هرمان تنبروک
22,000 17,600
شرح غررالحکم و دررالکلم 1813
عبدالو احدبن تمیمی‌آمدی ؛ دکتر سید جلال‌الدین محدث ؛ ؛
200,000 160,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعد آخرین صفحه