تعداد عنوان ها: 413
ابن هیثم و دانش نور‌شناسی آراء و اکتشافات 3664
دکتر مصطفی نظیف ؛ زیر نظر دکتر محمدعلی آذرشب- دکتر فاطمه موحدی محصل‌طوسی
480,000 432,000
اثر مهرهای هخامنشی 3201
مارک گریسون- مارگارت کول روت ؛ کمال‌الدین نیکنامی- علی بهادری
500,000 450,000
اخلاق تحلیلی اسلام 2403
آیت‌الله دکتر سید هاشم بطحائی گلپایگانی
120,000 108,000
اخلاق محتشمی 1811
دکتر محمد تقی دانش‌پژوه
400,000 360,000
اخلاق نیکوماخس 1633
ارسطا طالیس ؛ ابوالقاسم پورحسینی
90,000 81,000
آداب دیپلماسی و فنون مذاکره 2920
سید داود آقایی
280,000 252,000
ادیان شرق و فکر غرب 1023
رادا کریشنان ؛ دکتر صادق رضا زاده شفق
200,000 180,000
ادبیات ایران پیرامون استعمار و نهضت‌ها 2451
عبدالرحیم ذاکر حسین
34,000 30,600
ادبیات تطبیقی 2888
دکتر امین مقدسی
26,000 23,400
یادداشت‌های قزوینی (ده جلد)
ایرج افشار
500,000 450,000
ایران در راه عصر جدید 2535
دکتر آذر آهنچی
350,000
ایران در قرن 21
به کوشش دکتر حمید هاشمی- اکبر عباس‌زاده
17,000 15,300
ایران کلده و شوش 1874
مادام ژان دیولافوا ؛ علی‌محمد فره‌وشی- به کوشش دکتر بهرام فره‌وشی
600,000 540,000
ارسطو اصول حکومت آتن
محمد ابراهیم باستانی پاریزی
90,000 81,000
اروپا در عصرانقلاب 1022
حافظ فرمانفرماییان
120,000 108,000
اساس‌الاقتباس 12
سلطان الحکماء و المتکلمین محمد‌بن محمد‌بن الحسن‌ الطوسی ؛ تصحیح: محمدتقی مدرس رضوی
500,000 450,000
اسرار البلاغه 1823
عبدالقاهر جرجانی ؛ جلیل تجلیل
75,000 67,500
اسناد مصور اروپائیان از ایران (جلد اول) 1222/1
دکتر غلامعلی همایون
28,000 25,200
اشارات ایمانیه
مهدی رضوی
65,000 58,500
آشنایی‌زدایی از منظر پژوهش‌های سبک شناختی 3656
دکتر احمد محمد ویس ؛ دکتر شهریار نیازی- دکتر سعدالله همایونی
100,000 90,000
اصول الصرف 634
علی‌اکبر شهابی
15,500 13,950