تعداد عنوان ها: 425
روشهای ارزیابی و درمان شناختی- رفتاری نوجوانان 2599
دکتر ژانت زرب؛ دکتر غلامعلی افروز؛ دکتر سید کامران علوی
18,000 15,300
روش‌های پژوهش برای سیاستگذاری اجتماعی مفاهیم، روش‌ها و کاربردها 3018
آلن د پوتت- فرد اسپرینگر ؛ دکتر رضا فاضل
75,000 63,750
روش‌های پیش‌بینی در مدیریت تولید و عملیات 3947
دکتر احمد جعفرنژاد؛ علی رضایار
330,000 280,500
روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی 3649
منیگ لی؛ برندا پیتز؛ جروم کوارترمان؛ دکتر حسن اسدی؛ دکتر احمد‌علی آصفی
420,000 357,000
روشهای تحقیق در مطالعات فرهنگی و رسانه 3405
دکتر سعیدرضا عاملی
200,000 170,000
روش‌های تحقیق در هیدروژئولوژی کارست (ایزوتوپی، ردیابی، ژئوفیزیک، هیدرودینامیک)- جلد دوم- 3834
نیکو گولدشایدر؛ دیوید درو؛ دکتر مهرنوش قدیمی؛ دکتر ابراهیم مقیمی؛ دکتر آرش ملکیان
120,000 102,000
روش‌های تحقیق در هیدروژئولوژی کارست (جلد اول) 3727
نیکو کولدشایدر- دیوید درو ؛ دکتر مهرنوش قدیمی- دکتر ابراهیم مقیمی- دکتر آرش ملکیان
150,000 127,500
روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه فازی 3813
دکتر حسین صفری؛ دکتر احسان خان‌محمدی
220,000 187,000
رویکردهای یادگیری نظریه و کاربست 3329
آن جردن؛ اوریسون کارلیل؛ آنیا استاک؛ دکتر الهه حجازی؛ دکتر روح‌الله شهابی
330,000 280,500
رویکردهای توسعه حرفه ای معلمان 3050
سید یوسف حجازی، محمد حسن پرداختچی، محمد رضاشاه پسند؛ سید یوسف حجازی؛ محمد حسن پرداختچی؛ محمد رضاشاه پسند
60,000 51,000
رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی 2637
ارل رابینگتن؛ مارتین واینبرگ؛ دکتر رحمت‌اله صدیق سروستانی
200,000 170,000
زبان تخصصی تربیت‌بدنی 3065
دکتر حسن اسدی- دکتر نوشین اصفهانی- مریم مهدی‌زاده باغبانی
120,000 102,000
زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی)
دکتر داور ونوس
200,000 170,000
زیست‌قوم‌شناسی 3877
ا. ن. آندرسن؛ دبورا م. پیرسال؛ یوجین س. هان؛ نانسی ج. ترنر؛ منیژه مقصودی؛ هما حاجی علی‌محمدی؛ امیر غریب‌عشقی؛ بابک غلامین
500,000 425,000
زمینه مشاوره و راهنمایی 1852
دکتر قاسم قاضی
100,000 85,000
زمینه‌های غالب در جغرافیای انسانی 2254
دکتر فاطمه بهفروز
180,000 153,000
ژئوپلیتیک و مخاطرات انسانی 3948
دکتر سیدعباس احمدی؛ سیدیوسف هاشمی
200,000 170,000
ژئومرفولوژی دینامیک درونی و دینامیک بیرونی (جلد اول) 2022
روژه کک ؛ دکتر فرج الله محمودی
52,000 44,200
ژئومرفولوژی ( ژئومورفولوژی اقلیمی) جلد دوم 2074
روژه کک؛ دکتر فرج الله محمودی؛ روژه کک؛ فرج الله محمودی؛ روژه کک؛ فرج الله محمودی؛ روژه کک؛ فرج الله محمودی؛ فرج الله محمودی؛ روژه کک
63,000 53,550
 
اولین صفحه صفحه قبل 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعد آخرین صفحه