تعداد عنوان ها: 458
تربیت به کجا ره می سپرد؟ 2046
پیاژه ؛ دکتر محمود منصور- پریرخ دادستان
5,500
مقدمه‌ای بر مکان 4104
تیم کرسول؛ دکتر حسین حاتمی‌نژاد؛ دکتر بهار حبیبیان
260,000
مقدمات نوروسایکولوژی 3436
دکتر سیدسعید پورنقاش تهرانی
100,000
نظریه‌های کارآفرینی 3414
دکتر سیدمحمد مقیمی؛ دکتر یوسف وکیلی؛ دکتر مرتضی اکبری
1,100,000
معنی و حدود علوم تربیتی 2105
گاستون میالاره؛ دکتر علیمحمد کاردان
50,000
کارآفرینی در سازمان‌های دولتی
دکتر سید محمد مقیمی
50,000
فیزیولوژی کاربردی بدمینتون 3210
دکتر محمدرضاکردی-ابراهیم متشرعی-سیدبهادر زکی‌زاده
80,000
کارآفرینی ( مفاهیم نظریه ها مدل ها و کاربردها)
دکتر علی اکبر فرهنگی، حسین صفرزاده؛ علی اکبر فرهنگی؛ حسین صفرزاده
60,000
جامعه‌شناسی پزشکی 3132
دکتر ابراهیم مسعود‌نیا
480,000
نظریه‌پردازان و مشاهیر مدیریت
دکتر علی‌اکبر فرهنگی
60,000
بازارها و نهادهای مالی (جلد اول) 3264
آنتونی ساندرز؛ مارسیا کورنت؛ دکتر رضا تهرانی؛ دکتر عسگر نوربخش
270,000
احساس کهتری 2048
دکتر محمود منصور
130,000
مبانی فلسفی دانش تحقیق در عملیات 3599
دکتر علی محقر؛ دکتر محمدحسن ملکی
200,000
؛(QFD) در صنعت و خدمات 3837
دکتر حسین صفری؛ جلیل حسن قاسمی
160,000
مادران کار ( نخستین راهنمای جامع زنان کارآفرین)
رضا یادگاری، مهشید سنایی فرد؛ رضا یادگاری؛ رضا یادگاری؛ مهشید سنایی فرد
28,000
مدیریت نوآوری و محصول 3737
دکتر مرتضی اکبری؛ امین ذره‌پرور شجاع؛ الهام ذره‌پرور شجاع
280,000
درآمدی بر فلسفه آموزش و پرورش 2352
رابین بارو، رونالد ودز؛ فاطمه زیبا کلام مفرد؛ رابین بارو؛ دکتر فاطمه زیبا کلام مفرد؛ رونالد ودز؛ فاطمه زیبا کلام مفرد
80,000
مطالعات شهروندی
دکتر عباس نرگسیان
120,000
کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی
دکتر سید محمد مقیمی
36,000
روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه فازی 3813
دکتر حسین صفری؛ دکتر احسان خان‌محمدی
220,000
مبانی نقشه‌خوانی 2528
دکتر مجتبی یمانی
150,000
مطالعات منطقه‌ای خلیج‌فارس 3671
دکتر بهادر زارعی
700,000
جغرافیای زیستی گذشته و حال 2732
دکتر خدیجه اسدیان
18,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعد آخرین صفحه