تعداد عنوان ها: 380
توسعه و صنعتی سازی روستا (نظریه ها،روشها و راهبردهای توسعه صنعتی) 3184
دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی،علی اکبر نجفی کانی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ علی اکبر نجفی کانی؛ علی اکبر نجفی کانی
50,000
توسعه و کشاورزی پایدار (از دیدگاه اقتصاد روستایی) 3057
دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی ، ابراهیم شمسایی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ دکتر ابراهیم شمسایی؛ ابراهیم شمسایی
100,000
جامعه دولت شهرنشینی تفکر جامعه شناختی ابن خلدون 2614
فؤاد بعلی؛ دکتر غلامرضا جمشیدیها
11,000
جامعه سیاسی اسلامی مبانی فقهی و تاریخی 2473
آیت الله شیخ محمد مهدی شمس الدین؛ دکتر سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی
17,000
جامعه‌شناسی پزشکی 3132
دکتر ابراهیم مسعود‌نیا
480,000
جامعه‌شناسی تاریخی 3774
فیلیپ آبرامز؛ دکتر منصوره لولاآور؛ دکتر غلامرضا جمشیدیها
200,000
جامعه‌شناسی محیط‌زیست 3395
جان هانیگان؛ موسی عنبری؛ انور محمدی؛ میلاد رستمی
180,000
جغرافیای آبها 1761
دکتر جمشید جداری عیوضی
32,000
جغرافیای تاریخی خلیج‌فارس 1492
دکتر پیروز مجتهد‌زاده
100,000
جغرافیا چیست؟ 3460
دکتر حسین محمدی
150,000
جغرافیای خاک ها 1437
دکتر پرویز کردوانی
100,000
جغرافیای دیرینه 1608
دکتر خدیجه اسدیان
35,000
جغرافیای روستایی ( فرایندها، واکنش ها و تجربه های بازساخت روستایی) 3179
مایکل وودز؛ دکتر محمدرضا رضوانی، صامت فرهادی؛ مایکل وودز؛ محمدرضا رضوانی، صامت فرهادی؛ مایکل وودز؛ محمدرضا رضوانی؛ محمدرضا رضوانی؛ دکتر محمدرضا رضوانی؛ صامت فرهادی؛ مایکل وودز؛ محمدرضا رضوانی؛ مایکل وودز؛ صامت فرهادی
95,000
جغرافیای زیستی گذشته و حال 2732
دکتر خدیجه اسدیان
18,000
جمعیت شناسی در برنامه ریزی آموزشی 3079
تانگوک چاو؛ دکتر محمدرضا کرامتی، مهدی وفایی زاده؛ تانگوک چاو؛ محمدرضا کرامتی، مهدی وفایی زاده؛ تانگوک چاو؛ محمدرضا کرامتی؛ محمدرضا کرامتی؛ دکتر محمدرضا کرامتی؛ مهدی وفایی زاده؛ تانگوک چاو؛ محمدرضا کرامتی؛ تانگوک چاو؛ مهدی وفایی زاده
26,000
جنسیت و توسعه
جنت هنشل مامسن؛ دکتر زهره فنی؛ جنت هنشل مامسن؛ زهره فنی؛ جنت هنشل مامسن؛ زهره فنی؛ جنت هنشل مامسن؛ زهره فنی؛ زهره فنی؛ جنت هنشل مامسن
45,000
جهانی سازی 3060
دکتر علیرضا رحیمی بروجردی
150,000
جهانی‌شدن، ورزش و قدرت نرم، گردشگری ورزشی 3833
دکتر مجید جلالی‌فراهانی
220,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه