تعداد عنوان ها: 413
مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش کارایی و اثر بخشی 3585
دکتر ابوالقاسم نادری (روشناوند)
120,000
مباحثی نوین در تأمین مالی کارآفرینی 3736
دکتر هستی چیت‌سازان
200,000
مبانی آب و هواشناسی؛ مفاهیم و مهارت­‌های پایه 3850
دکتر قاسم عزیزی؛ دکتر داریوش یاراحمدی
240,000
مبانی اقتصاد سنجی (جلد اول) 2163/1
دامودار گجراتی؛ دکتر حمید ابریشمی
260,000
مبانی اقتصادسنجی (جلد دوم) 2163/2
دامودار گجراتی؛ دکتر حمید ابریشمی
450,000
مبانی جغرافیای انسانی 1860
جواد صفی نژاد؛ جواد صفی نژاد؛ جواد صفی نژاد؛ جواد صفی نژاد؛ جواد صفی نژاد
58,000
مبانی روانشناختی هوش و خلاقیت (تاریخچه، نظریه‌ها و رویکردها) 2857
دکتر غلامعلی افروز ؛ دکتر کامبیز کامکاری
120,000
مبانی سازمان و مدیریت 2488
دکتر حسن زارعی متین
170,000
مبانی فلسفی دانش تحقیق در عملیات 3599
دکتر علی محقر؛ دکتر محمدحسن ملکی
200,000
مبانی مدیریت روستایی 3513
دکتر محمد رضا رضوانی، دکتر علیرضا دربان آستانه
250,000
مبانی مدیریت منابع انسانی
دکتر سیدرضا سیدجوادین
280,000
مبانی نقشه‌خوانی 2528
دکتر مجتبی یمانی
120,000
متون روانشناسی بالینی به زبان انگلیسی 3555
دکتر سید سعید پورنقاش تهرانی
90,000
محیط‌زیست و سیاست اجتماعی 2935
مایکل کهیل ؛ دکتر حسین حاتمی نژاد، دکتر سهراب امیریان
100,000
مخاطرات جوی 2953
دکتر حسین محمدی
70,000
مدیریت اتحادهای استراتژیک 3920
برایان تی‌جی‌مکس؛ پپین وس؛ کوین برگرس؛ نیما گروسی مختارزاده؛ مهدی اوجاقلو؛ شیوا ابن یامینی
340,000
مدیریت یادمانه‌ها (آرشیو) 2730
دکتر غلامرضا فدایی عراقی
22,000