تعداد عنوان ها: 425
ژئومورفولوژی ایران 3140
دکتر ابراهیم مقیمی
170,000 144,500
ژئومورفولوژی ساحلی 3402
اریک برد ؛ دکتر مجتبی یمانی، دکتر وحید محمد‌نژاد
260,000 221,000
ژئومورفولوژی شهری 2771
دکتر ابراهیم مقیمی
85,000 72,250
ژئومورفولوژی مخروط افکنه‌ها 3260
دکتر مهران مقصودی- دکتر وحید محمدنژاد آروق
90,000 76,500
ژئوهیدرولوژی 2102
دکتر پرویز کردوانی
270,000 229,500
ساختار نظری و امنیت ژئوپلتیک 3503
دکتر کیومرث یزدان‌پناه درو
200,000 170,000
ساخت، پدیدآیی و تحول شخصیت 1985
ر. مای لی، پ. ربرتو؛ ر. مای لی، پ. ربرتو؛ محمود منصور؛ پ. ربرتو؛ پ. ربرتو؛ محمود منصور؛ ر. مای لی؛ محمود منصور؛ پ. ربرتو؛ محمود منصور؛ ر. مای لی
44,000 37,400
سازگاری نهادی (حکمرانی، پیچیدگی و تاب آوری اجتماعی-اکولوژیک) 3926
امیلی بوید؛ کارل فولکه؛ دکتر مهدی قربانی
200,000 170,000
سازمان در عصر صنعت، اطلاعات و دانایی 2971
دکتر عباس منوریان؛ دکتر ناصر عسگری
350,000 297,500
سازمان و بوروکراسی ( تجزیه و تحلیلی از تئوری های نوین) 2028
نیکوس کوزلیس؛ دکتر حسن میرزائی اهرنجاتی؛ احمد تدینی
16,000 13,600
سیاست اجتماعی بنیان‌های مفهومی و نظری 3567
دکتر غلامرضا غفاری ؛ دکتر کرم حبیب‌پورگتابی
250,000 212,500
سیاستگذاری توسعه کارآفرینی ؛ نظریه‌ها و تجارب کشورها 3982
دکتر علی داوری؛ آقای ابراهیم جعفری
370,000 314,500
سیاستگذاری رسانه‌ای 3659
دکتر طاهر روشندل اربطانی
210,000 178,500
سیاست گذاری و مدیریت رسانه 3630
دکتر فریدون وردی نژاد؛ دکتر شهلا بهرامی رشتیانی؛ شهلا بهرامی رشتیانی؛ دکتر فریدون وردی نزاد
150,000 127,500
سرآمدی در بازاریابی الکترونیک؛ طراحی و بهینه سازی دیجیتالی در بازاریابی 3854
دیو چیفی؛ پ. ر. اسمیت؛ دکتر مهران رضوانی؛ کبری گودرزی؛ مجتبی صفی پور رشوانلو
450,000 382,500
سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی سنتی و مدرن 3875
دکتر درّه میرحیدر؛ دکتر فاطمه‌سادات میراحمدی
340,000 289,000
سیر اندیشه فلسفی در غرب 2439
دکتر فاطمه زیباکلام
420,000 357,000
سیستم‌های اطلاعاتی در مدیریت 2817
دکتر سید محمد محمودی
220,000 187,000
سیمای سازمان
دکتر اصغر مشبکی
320,000 272,000
سنت جامعه‌شناسی 3542
رابرت الکساندر نیسبت؛ دکتر سعید حاجی‌ناصری؛ فرید حسینی‌مرام
350,000 297,500
سنجش از دور پوشش گیاهی (جلد اول) 3780
هملین جونز؛ روبین وان؛ دکتر سیدکاظم علوی‌پناه ؛ اسماعیل تاریک؛ فتاح حاتمی‌مسکونی
300,000 255,000
سنجش از دور حرارتی و کاربرد آن در علوم زمین 2782
دکتر سیدکاظم علوی‌پناه
450,000 382,500
 
اولین صفحه صفحه قبل 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعد آخرین صفحه