تعداد عنوان ها: 363
عملیات خدمت l T l L ) 3573)
رندی استین برگ؛ بشری طاهری -فاطمه نریمانی -زیر نظر نسترن حاجی حیدری
220,000
فرایند های رودخانه ای 2913
م س یالین، ا م فریراداسیلوا؛ محمدحسین امید، علیرضا حبیب زاده؛ م س یالین، ا م فریراداسیلوا؛ محمدحسین امید، علیرضا حبیب زاده؛ م س یالین؛ ا م فریراداسیلوا؛ م. س. یالین؛ محمدحسین امید؛ ا م فریراداسیلوا؛ محمدحسین امید؛ محمدحسین امید؛ ا. م. فریراداسیلوا؛ علیرضا حبیب زاده؛ م س یالین؛ م س یالین؛ علیرضا حبیب زاده
55,000
فرایندها و سیستمهای جوی 2634
راسل د. تامپسون؛ حسین محمدی؛ راسل د. تامپسون؛ حسینمراد محمدی؛ راسل د. تامپسون؛ حسینمراد محمدی؛ راسل د. تامپسون؛ حسینمراد محمدی؛ حسین محمدی؛ راسل د. تامپسون
24,000
فرسایش بادی و کنترل آن 2418
دکتر حسینقلی رفاهی
70,000
فرسایش توده‌ای سواحل رودخانه‌ها (فرایندها و سازوکارها) 3660
دکتر امیر صمدی- دکتر ابراهیم امیری تکلدانی
250,000
فرهنگ و زیست 2497
اصغر عسکری خانقاه
15,000
فیزیولوژی کاربردی بدمینتون 3210
دکتر محمدرضاکردی-ابراهیم متشرعی-سیدبهادر زکی‌زاده
80,000
فیزیولوژی ورزش جلد اول 1981
فاکس .ماتیوس /خالدان؛ خالد ان؛ فاکس .ماتیوس /خالدان؛ خالد ان؛ فاکس .ماتیوس /خالدان؛ خالد ان؛ خالد ان؛ فاکس .ماتیوس /خالدان
200,000
فیزیولوژی ورزش جلد دوم 1981/2
ادوارد.فاکس-دونالد ک.ماتیوس؛ اصغرخالدان
90,000
قلمرو و فلسفه جغرافیا 2789
دکتر احمد پور احمد
140,000
قواعد روش جامعه‌شناسی 1533
امیل دورکیک ؛ دکتر علی محمد کاردان
65,000
کارآفرینی برای همه 3261
دکتر جهانگیر ید الهی فارسی
70,000
کارآفرینی در سازمان‌های دولتی
دکتر سید محمد مقیمی
50,000
کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی
دکتر سید محمد مقیمی
36,000
کارآفرینی رویکردی روان شناختی 3522
مارتین لاکس،ماریونا لاگونا ؛ دکتر سید مصطفی رضوی، مصطفی علی میری،سیروس مقصودی
150,000
کارآفرینی سازمانی از نظریه تا عمل 3644
دکتر محمود احمدپور داریانی؛ دکتر آصف کریمی
270,000
کارآفرینی سازمانی نحوه ایجاد روحیه کارآفرینی موثر در کل سازمان 3627
رابرت دی.هیسریچ،کلودین کرنی؛ دکتر آرش خلیلی نصر،حجت طیران؛ رابرت دی.هیسریچ،کلودین کرنی؛ آرش خلیلی نصر،حجت طیران؛ رابرت دی.هیسریچ؛ کلودین کرنی؛ دکتر آرش خلیلی نصر؛ کلودین کرنی؛ آرش خلیلی نصر؛ آرش خلیلی نصر؛ حجت طیران؛ رابرت دی.هیسریچ؛ رابرت دی.هیسریچ؛ حجت طیران؛ کلودین کرنی؛ حجت طیران
150,000
کارآفرینی‌گرایی در دانشگاه‌ها و اقتصاد دانش 3404
مایکل شاتوک ؛ سید مصطفی رضوی، مصطفی علی میری
120,000
کارآفرینی ( مفاهیم نظریه ها مدل ها و کاربردها)
دکتر علی اکبر فرهنگی، حسین صفرزاده؛ علی اکبر فرهنگی؛ علی اکبر فرهنگی؛ دکتر حسین صفرزاده؛ حسین صفرزاده
60,000
کاربرد سنجش از دور در علوم زمین 2640
دکتر سیدکاظم علوی‌پناه
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعد آخرین صفحه