تعداد عنوان ها: 415
راهنمای اصلاح و احیای اراضی خشک و بیابانی 3155
جعفری؛ دیوید آ بین بریدج؛ جعفری، طهمورث، ملکیان؛ دیوید آ بین بریدج؛ جعفری، طهمورث، ملکیان؛ جعفری ؛ دیوید آ بین بریدج؛ جعفری؛ دیوید آ بین بریدج؛ طهمورث؛ ملکیان؛ دیوید آ بین بریدج؛ جعفری؛ ملکیان
100,000 85,000
راهنمای خاک 3021
ویلسون ؛ دکتر محمد جعفری- مهندس مهدیه ابراهیمی- مهندس زهره خورسندی- مهندس محمد طهمورث - دکتر اکبر جوادی
63,000 53,550
راهنمای عملی آبیاری 2210
لئو پلد روی؛ دکتر غلامرضا زهتابیان
25,000 21,250
راهنمای گام به گام مدل‌سازی معادله ساختاری 3703
دکتر حمید موحد محمدی؛ دکتر مهتاب پورآتشی
170,000 144,500
راهنمای مدیریت محیط زیست، ایمنی و بهداشت 4024
فرانسیس آلستون ؛ امیلی جی. میلیکین ؛ دکتر حمیدرضا جعفری؛ آتوسا سلیمانی؛ سعیده ناصحی
350,000 297,500
راهنمای نمونه‌برداری و آنالیز سم‌شناختی رسوبات 3579
دکتر عبدالرضا کرباسی؛ آیدا بیاتی
180,000 153,000
ریزگرد بیابانی در سیستم جهانی 3309
آ. اس گودی، ان جی میدلتون ؛ حسین آذرنیوند، حمید غلامی، حسن خسروی
140,000 119,000
ریزوبیا، باکتری‌های محرک رشد گیاه 3449
دکتر حسینعلی علیخانی؛ دکتر غلامرضا صالحی جوزانی
170,000 144,500
رستنی های منطقه بشاگرد 2433
دکتر کریم جوانشیر
24,500 20,825
رشد و نمو، تغذیه و مدیریت گوساله های شیرخوار 2703
دیویس، دراکلی؛ علینیکخواه، علیاصغرصادقی شورنگ؛ دیویس، دراکلی؛ علینیکخواه، علیاصغرصادقی شورنگ؛ دراکلی؛ دراکلی ؛ علی نیکخواه؛ علینیکخواه؛ علیاصغرصادقی.شورنگ ؛ علی اصغرصادقی شورنگ؛ دیویس؛ علیاصغرصادقی شورنگ؛ علی اصغرصادقی شورنگ؛ دیویس؛ علی نیکخواه
50,000 42,500
رنگدانه های کاروتنوییدی 3453
دکتر سید هادی رضوی، محمدرضا نصری نصرآبادی؛ سید هادی رضوی؛ دکتر محمدرضا نصری نصرآبادی؛ محمدرضا نصری نصرآبادی
500,000 425,000
روابط آب و چوب 2456
کریستن اسکار؛ قنبر ابراهیمی
18,000 15,300
روابط خاک و گیاه؛ اکولوژی، آمار و آنالیز جلد اول 4027
دکتر محمد جعفری؛ دکتر مسلم رستم‌پور
680,000 578,000
روابط خاک و گیاه؛ تنش‌های محیطی، بذر و نهال جلد دوم 4028
دکتر محمد جعفری؛ دکتر مسلم رستم‌پور
520,000 442,000
رویان‌زایی و نمو بافت‌های بذر 3943
دکتر رضا توکل افشاری؛ آقای ایمان نعمتی؛ خانم سمیه قلی زاده
430,000 365,500
روش تحقیق در علوم محیط‌زیست 3306
استوارت هراد، لزلی باتی، میریام دیاموند، جورج آروندیتیس ؛ دکتر اسماعیل صالحی، دکتر فرزام پوراصغر سنگاچین
50,000 42,500
روش تحقیق ژنتیک کمی 2622
اس ب باسو؛ علیرضا طالعی
18,500 15,725
روشهای آزمایشی در اکولوژی گیاهی 2818
پراتیما کاپور؛ محمدرضا اردکانی؛ سودها رانی گاویل؛ محمد رضوانی؛ فائزه زعفریان
18,000 15,300
روش‌های آزمایشگاهی سیتوژنتیک 2916
عمران عالیشاه، منصور امیدی
55,000 46,750
روش‌های آماری در منابع آب 3275
دنیس آر هلسل ، روبرت ام هیرش ؛ دکتر محمد مهدوی، دکتر جعفر دستورانی
125,000 106,250
روشهای شاخص در تجزیه گیاهی 2674
یاش پی کالرا؛ اسدالله حجازی؛ محمد شاهوردی؛ جعفر آردفروش
24,000 20,400
روش های علمی دو رگه سازی DNA در محل 2765
ت شوارزخر؛ دکتر منصور امیدی؛ پ.ه. هریسون؛ دکتر عمران عالیشاه
26,000 22,100
روش‌های کاربردی آزمایشگاه بیولوژی خاک 3546
دکتر حسنعلی علیخانی؛ دکتر ایرج اله‌دادی؛ آقای مهدی رشتبری؛ آقای بهنام رجب‌پور
290,000 246,500
روند تخریب اراضی در استرالیا 3001
جعفری ، ارجمندی ، طهمورث؛ تانیش ، بوقتون؛ جعفری ، ارجمندی ، طهمورث؛ تانیش ، بوقتون؛ تانیش ؛ بوقتون؛ جعفری ؛ بوقتون؛ جعفری؛ جعفری؛ ارجمندی؛ تانیش؛ طهمورث؛ تانیش؛ طهمورث
64,000 54,400
زراعت غلات 3245
دکتر ناصر مجنون‌حسینی
120,000 102,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعد آخرین صفحه