تعداد عنوان ها: 401
راهنمای گام به گام مدل‌سازی معادله ساختاری 3703
دکتر حمید موحد محمدی؛ دکتر مهتاب پورآتشی
170,000
راهنمای نمونه‌برداری و آنالیز سم‌شناختی رسوبات 3579
دکتر عبدالرضا کرباسی؛ آیدا بیاتی
180,000
ریزگرد بیابانی در سیستم جهانی 3309
آ. اس گودی، ان جی میدلتون ؛ حسین آذرنیوند، حمید غلامی، حسن خسروی
140,000
ریزوبیا، باکتری‌های محرک رشد گیاه 3449
دکتر حسینعلی علیخانی؛ دکتر غلامرضا صالحی جوزانی
170,000
رستنی های منطقه بشاگرد 2433
دکتر کریم جوانشیر
24,500
رشد و نمو، تغذیه و مدیریت گوساله های شیرخوار 2703
دراکلی؛ دیویس ؛ دیویس، دراکلی‏؛ علی‏نیکخواه، علی‏اصغرصادقی‏ شورنگ؛ دراکلی ؛ علینیکخواه ؛ دیویس، دراکلی‏؛ علی‏نیکخواه، علی‏اصغرصادقی‏ شورنگ؛ علینیکخواه؛ دراکلی ؛ علی نیکخواه؛ علیاصغرصادقی.شورنگ ؛ علیاصغرصادقی شورنگ؛ علی اصغرصادقی شورنگ؛ دیویس؛ دیویس؛ علی اصغرصادقی شورنگ؛ علی نیکخواه
50,000
رنگدانه های کاروتنوییدی 3453
دکتر سید هادی رضوی، محمدرضا نصری نصرآبادی؛ سید هادی رضوی؛ دکتر محمدرضا نصری نصرآبادی؛ محمدرضا نصری نصرآبادی
500,000
روابط آب و چوب 2456
کریستن اسکار؛ قنبر ابراهیمی
18,000
رویان‌زایی و نمو بافت‌های بذر 3943
دکتر رضا توکل افشاری؛ آقای ایمان نعمتی؛ خانم سمیه قلی زاده
430,000
روش تحقیق در علوم محیط‌زیست 3306
استوارت هراد، لزلی باتی، میریام دیاموند، جورج آروندیتیس ؛ دکتر اسماعیل صالحی، دکتر فرزام پوراصغر سنگاچین
50,000
روش تحقیق ژنتیک کمی 2622
اس ب باسو؛ علیرضا طالعی
18,500
روشهای آزمایشی در اکولوژی گیاهی 2818
پراتیما کاپور؛ محمدرضا اردکانی؛ سودها رانی گاویل؛ محمد رضوانی؛ فائزه زعفریان
18,000
روش‌های آزمایشگاهی سیتوژنتیک 2916
عمران عالیشاه، منصور امیدی
55,000
روش‌های آماری در منابع آب 3275
دنیس آر هلسل ، روبرت ام هیرش ؛ دکتر محمد مهدوی، دکتر جعفر دستورانی
125,000
روشهای شاخص در تجزیه گیاهی 2674
یاش پی کالرا؛ اسدالله حجازی؛ محمد شاهوردی؛ جعفر آردفروش
24,000
روش های علمی دو رگه سازی DNA در محل 2765
ت شوارزخر؛ دکتر منصور امیدی؛ پ.ه. هریسون؛ دکتر عمران عالیشاه
26,000
روش‌های کاربردی آزمایشگاه بیولوژی خاک 3546
حسنعلی علیخانی- ایج اله‌دادی- مهدی رشتبری- بهنام رجب‌پور
140,000
روند تخریب اراضی در استرالیا 3001
تانیش ؛ تانیش ، بوقتون؛ جعفری ، ارجمندی ، طهمورث؛ جعفری ؛ بوقتون؛ تانیش ، بوقتون؛ جعفری ، ارجمندی ، طهمورث؛ جعفری؛ بوقتون؛ جعفری؛ تانیش؛ ارجمندی؛ طهمورث؛ تانیش؛ طهمورث
64,000
زراعت غلات 3245
دکتر ناصر مجنون‌حسینی
120,000
زیست سنجی (بیومتری) جنگل 2561
دکتر محمود زبیری
42,000
زیست‌شناسی و دشمنان طبیعی آفات گلخانه 3270
مارلین مالاس، ویلم راونسبرگ
105,000
زیست فراهمی مواد مغذی 2681
کلارنس بی آمرمان؛ شیوازاد ؛ دیوید اچ بیکر؛ صیداوی ؛ استین جی لوئیس
45,000
زیست‌فناوری در شیلات 3611
دکتر حمید فرحمند؛ دکتر ایرج هاشم‌زاده سقرلو
400,000
زیست‌فناوری ژن 3701
ویلیام وو- هلن هـ ژانگ- مایکل ج. ولس- پیتر ب. کافمن ؛ سید محمد مهدی مرتضویان- لیلا حاتمی گیگلو- سید نظام‌الدین حسینی- رحمان شکری- فیروز ارسلانی
400,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعد آخرین صفحه