تعداد عنوان ها: 389
حشره شناسی کشاورزی 2073
مرتضی اسماعیلی؛ مرتضی اسماعیلی؛ مرتضی اسماعیلی، پروانه آزمایش فرد، اسدالله میر کریمی؛ پروانه آزمایش فرد؛ اسدالله میر کریمی
320,000
حفاظت آثار هنری چوبی 3143
ا یونگر، ا پ شنیویند، و یونگر؛ دکتر طارمیان ، کریمی؛ ا یونگر، ا پ شنیویند، و یونگر؛ طارمیان ، کریمی؛ ا یونگر؛ و یونگر؛ ا.یونگر ؛ دکتر طارمیان ؛ ا پ شنیویند؛ طارمیان؛ ا.پ.شنیویند؛ دکتر کریمی ؛ و یونگر؛ طارمیان؛ ا یونگر؛ و.یونگر؛ کریمی؛ ا یونگر؛ کریمی
165,000
حفاظت خاک 1625
دکتر پرویز کردوانی
120,000
حفاظت صنعتی چوب 2294
ژ، گ، ویلکینسون؛ دکتر داود پارسا پژوه؛ دکتر داود پارسا پژوه، مهدی فائزی پور، حمید رضا تقی یاری؛ ژ ؛ گ؛ ویلکینسون؛ داود پارسا پژوه؛ مهدی فائزی پور؛ حمید رضا تقی یاری
280,000
حوضه‌های آبخیز شهری 3855
ام. کافمن؛ دی. روگرز؛ کی. ماری؛ سادات فیض‌نیا؛ سید هاشم حسینی
420,000
خاک: پیدایش و رده بندی 1360
دکتر محمد بای‌بوردی
300,000
خاکچال مهندسی پسماند اصول مهندسی، فناوری، راهبری ارزیابی و کدهای اجرایی 3377
دکتر محمد علی عبدلی، سیاوش صدیقیان، لیلا امیری
220,000
خاموشی ژن 3419
پاتریک ج. پادیسون؛ پیتر ک. وگت؛ دکتر علیرضا عباسی؛ مهندس فریبا ایوبی؛ دکتر مسعود سلطانی؛ دکتر سجاد رشیدی‌منفرد
250,000
خشکسالی روش‌های پایش 3756
دکتر جواد بذرافشان- مهندس سمیه حجابی
180,000
خواص دی الکتریک چوب و مواد چوبی 2798
گریگوری تارگونیکوف؛ علی اکبر عنایتی؛ دکتر علی عبدالخانی
18,000
خواص و مدیریت خاک ها 3200
پیتر ا و چاومن، ب و مورفی؛ محمد جعفری، فاطمه پناهی؛ پیتر ا و چاومن، ب و مورفی؛ محمد جعفری، فاطمه پناهی؛ پیتر ا و چاومن؛ ب و مورفی؛ پیتر ا.و.چاومن؛ محمد جعفری؛ ب و مورفی؛ محمد جعفری؛ محمد جعفری؛ ب.و.مورفی؛ فاطمه پناهی؛ پیتر ا و چاومن؛ پیتر ا و چاومن؛ فاطمه پناهی
180,000
راهکار تولید غده بذری سیب زمینی 2870
ویرسما ؛ شاطریان ؛ استوریوک؛ نیامنش
50,000
راهنمای آبکشت 2867
اچ تی لئو؛ غلامرضارفیعی ؛ آرشاکبرزاده
20,000
راهنمای اصلاح و احیای اراضی خشک و بیابانی 3155
دیوید آ بین بریدج؛ جعفری، طهمورث، ملکیان؛ جعفری ؛ دیوید آ بین بریدج؛ دیوید آ بین بریدج؛ جعفری؛ جعفری؛ جعفری، طهمورث، ملکیان؛ طهمورث؛ دیوید آ بین بریدج؛ ملکیان؛ دیوید آ بین بریدج؛ جعفری؛ ملکیان
100,000
راهنمای خاک 3021
ویلسون ؛ دکتر محمد جعفری- مهندس مهدیه ابراهیمی- مهندس زهره خورسندی- مهندس محمد طهمورث - دکتر اکبر جوادی
63,000
راهنمای عملی آبیاری 2210
لئو پلد روی ؛ دکتر غلامرضا زهتابیان
25,000
راهنمای گام به گام مدل‌سازی معادله ساختاری 3703
دکتر حمید موحد محمدی؛ دکتر مهتاب پورآتشی
170,000
راهنمای نمونه‌برداری و آنالیز سم‌شناختی رسوبات 3579
دکتر عبدالرضا کرباسی؛ آیدا بیاتی
180,000
ریزگرد بیابانی در سیستم جهانی 3309
آ. اس گودی، ان جی میدلتون ؛ حسین آذرنیوند، حمید غلامی، حسن خسروی
140,000
ریزوبیا، باکتری‌های محرک رشد گیاه 3449
دکتر حسینعلی علیخانی؛ دکتر غلامرضا صالحی جوزانی
170,000
رستنی های منطقه بشاگرد 2433
دکتر کریم جوانشیر
24,500
رشد و نمو، تغذیه و مدیریت گوساله های شیرخوار 2703
علینیکخواه ؛ دراکلی ؛ علی‏نیکخواه، علی‏اصغرصادقی‏ شورنگ؛ دیویس، دراکلی‏؛ دیویس، دراکلی‏؛ علی‏نیکخواه، علی‏اصغرصادقی‏ شورنگ؛ دراکلی؛ دیویس ؛ علیاصغرصادقی.شورنگ ؛ دراکلی ؛ علی نیکخواه؛ علینیکخواه؛ علی اصغرصادقی شورنگ؛ دیویس؛ علیاصغرصادقی شورنگ؛ علی اصغرصادقی شورنگ؛ دیویس؛ علی نیکخواه
50,000
رنگدانه های کاروتنوییدی 3453
دکتر سید هادی رضوی، محمدرضا نصری نصرآبادی؛ سید هادی رضوی؛ دکتر محمدرضا نصری نصرآبادی؛ محمدرضا نصری نصرآبادی
500,000
روابط آب و چوب 2456
کریستن اسکار؛ قنبر ابراهیمی
18,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعد آخرین صفحه