تعداد عنوان ها: 376
برنامه‌ریزی و مدیریت سامانه‌های منابع آب (جلد اول) 3501
دنیل پیتر لاکس- الکو ون بیک ؛ دکتر امید بزرگ‌حداد- پریسا سادات آشفته- سمانه سیف‌اللهی آغمیونی
340,000
برنامه‌ریزی و مدیریت ساما‌نه‌های منابع آب (جلد دوم) 3502
دنیل پیتر لاکس؛ سیف اللهی سمانه؛ پریسا سادات آشفته؛ امید بزرگ حداد
400,000
بیشه زراعی (اگرفارستری) 2803
بی. اس چونداوات، اس. کی .گوتام ؛ دکتر تقی شامخی
140,000
بیماریهای سبزی و صیفی 2338
حسن رضا اعتباریان
86,000
بیماری‌های غلات 2427
سید محمود اخوت
36,000
بیماریهای گیاهان صنعتی 2805
سیدمحمود اخوت
37,000
بیماری‌های متابولیکی طیور 2965
دکتر محمد حسن‌زاده
200,000
بهره‌برداری جنگل 2099
دکتر نصرت الله ساریخانی
140,000
بهینه سازی مصرف آفت کش ها 2986
مایکل ویلسون؛ دکتر قدرت اله صباحی؛ مایکل ویلسون؛ قدرت اله صباحی؛ مایکل ویلسون؛ قدرت اله صباحی؛ مایکل ویلسون؛ قدرت اله صباحی؛ قدرت اله صباحی
40,000
بیوانفورماتیک (داده‌پردازی زیستی ) 2998
دکتر محمدرضا نقوی، دکتر محمدعلی ملبوبی، دکتر سجاد رشیدی منفرد
200,000
بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات 3751
الویزیو بورم- روبرتو فریچ- نتو ؛ مرتضویان سیدمحمدمهدی؛ ابراهیمیان مهسا؛ فرخاری سیدمحمد
200,000
بیوشیمی گیاهی 3198
هانس والتر هلدت؛ دکتر علیرضا عباسی، محمد شفیع رحمانی، یاور وفایی؛ هانس والتر هلدت؛ علیرضا عباسی، محمد شفیع رحمانی، یاور وفایی؛ هانس والتر هلدت؛ علیرضا عباسی؛ علیرضا عباسی؛ علیرضا عباسی؛ محمد شفیع رحمانی؛ دکتر یاور وفایی؛ یاور وفایی؛ هانس والتر هلدت؛ علیرضا عباسی؛ یاور وفایی
160,000
بوم‌شناسی گیاهی 2750
باربور- بارک- گیلیام- پیتز ؛ مظاهری- درزی- سیدهادی دهنوی
70,000
بوم شناسی مرتع 3150
دکترحسین آذرنیوند، دکترمحمدعلی زارع چاهوکی؛ دکترحسین آذرنیوند؛ دکترمحمدعلی زارع چاهوکی
160,000
بوم شناسی مناطق بیابانی 3054
والتر جی ویتفورد؛ حسین آذرنیوند؛ آرش ملکیان
50,000
پیازی‌های زینتی؛ از تحقیقات بنیادی تا تولید پایدار 3832
رینا کامنتسکی؛ هیروشی اوکوبو؛ دکتر عزیزاله خندان میرکوهی؛ حجت‌اله عباسی؛ مرتضی شیخ‌اسدی
460,000
پایش برای اکولوژی و حفاظت 2842
دکتر حسین ارزانی؛ باری گلد اسمیت؛ حسین ارزانی، احسان شهریاری؛ باری گلد اسمیت؛ دکتر حسین ارزانی، احسان شهریاری؛ حسین ارزانی؛ باری گلد اسمیت؛ حسین ارزانی؛ احسان شهریاری؛ باری گلد اسمیت؛ حسین ارزانی؛ احسان شهریاری
55,000
پایش تغییرات بوم شناختی 3330
ایان اسپلربرگ؛ حسین ارزانی؛ دکتر حسین ارزانی، روجا صفائیان، مهشید سوری؛ حسین ارزانی؛ ایان اسپلربرگ؛ ایان اسپلربرگ؛ حسین ارزانی، روجا صفائیان، مهشید سوری؛ دکتر حسین ارزانی؛ روجا صفائیان؛ مهشید سوری؛ ایان اسپلربرگ؛ حسین ارزانی؛ مهشید سوری
160,000
پایش و ارزیابی پروژه های حفاظت خاک و توسعه حوزه آبخیز 3215
ژان دو گراف، کامرون، پانیت، پی یری ، جیم وودهیل؛ حسن احمدی، علی اکبر نظری سامانی، آرش ملکیان، طیبه مصباح زاده؛ ژان دو گراف، کامرون، پانیت، پی یری ، جیم وودهیل؛ حسن احمدی، علی اکبر نظری سامانی، آرش ملکیان، طیبه مصباح زاده؛ ژان دو گراف؛ جیم وودهیل؛ حسن احمدی؛ کامرون؛ حسن احمدی؛ طیبه مصباح زاده؛ پانیت؛ پی یری؛ جیم وودهیل؛ حسن احمدی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ آرش ملکیان؛ طیبه مصباح زاده؛ ژان دو گراف؛ طیبه مصباح زاده
105,000
پرورش آبزیان در آبهای شیرین 2702
ر.سانتانام ؛ غلامرضا رفیعی(طاری)؛ ن.سوکاماران؛ پ.ناتاراجان
120,000
پویایی جمعیت علفهای هرز 2752
راجر کوزنس؛ مجید آقاعلیخانی؛ مارتین مورتیمر؛ حمید رحیمیان مشهدی
31,000
تجزیه جایگاه های ژنی صفات کمی درحیوانات 2938
جی آی ولر؛ سید رضا میرایی آشتیانی؛ جی آی ولر؛ سید رضا میرایی آشتیانی؛ جی آی ولر؛ سید رضا میرایی آشتیانی؛ جی آی ولر؛ سید رضا میرایی آشتیانی؛ سید رضا میرایی آشتیانی
52,000
تخریب خاک و اراضی 2992
جعفری ، نصری ، طویلی؛ جعفری ؛ نصری؛ طویلی
43,000
ترسیب کربن در بوم سازگان های زمینی 3547
دکتر قوام الدین زاهدی امیری،نصرت الله ضرغام؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ دکتر نصرت الله ضرغام؛ نصرت الله ضرغام
300,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه