تعداد عنوان ها: 379
سنجش از دور برای مدیران 3269
استن آرونف ؛ دکتر علی اصغر درویش صفت- دکتر مهتاب پیرباوقار- مهندس منیژه رجب‌پور رحمتی
250,000
سوسریها (سوسک هایحمام) 2529
دونالد جی. کوچران؛ دونالد جی. کوچران ؛ حسن وطن دوست؛ دکتر حسن وطن دوست؛ دونالد جی. کوچران‏؛ دکتر حسن وطن دوست، سید بهزاد موسوی؛ دونالد جی. کوچران‏؛ حسن وطن دوست، سید بهزاد موسوی؛ حسن وطن دوست؛ دکتر سید بهزاد موسوی؛ سید بهزاد موسوی؛ دونالد جی. کوچران ؛ حسن وطن دوست؛ سید بهزاد موسوی؛ دونالد جی. کوچران
20,000
شالوده آمایش سرزمین 2203
دکتر مجید مخدوم
150,000
شالوده بوم‌شناسی 1692
دکتر محمد جواد میمندی‌نژاد
180,000
شبکه های اجتماعی مدیریت منابع طبیعی3772
دکتر اُرجان بادین؛ دکتر مهدی قربانی
300,000
شیمابیاری 3724
دکتر حامد ابراهیمیان
100,000
طبیعت‌گردی؛ بوم‌شناسی، اثرات، مدیریت 3688
دیوید نیوسام؛ سوزان. ای. مور؛ راس. کی. داولینگ؛ دکتر مجید کریم‌پور ریحان
350,000
طراحی کانال‌های آبیاری و سازه‌های وابسته 2914
دکتر ابراهیم امیری‌تکلدانی ؛ محمد کاظم سیاهی
260,000
طراحی مهندسی سازه های چوبی 2985
قنبر ابراهیمی
158,000
طراحی و بهره‌برداری از کانال‌های آبیاری 3254
هرمان دپوگ- نستورمندز ؛ محمدحسین امید - حسین حمیدی‌فر
50,000
طراحی و راهبری جامع تاسیسات تصفیه آب 2828
سوسومو کاوامورا؛ دکتر علی ترابیان؛ دکتر علی اصغر قدیم خانی
135,000
طرح های آزمایشی تکمیلی 3468
سید علی پیغمبری؛ هادی علی پور
220,000
طرح‌های آزمایشی در علوم کشاورزی 2982
دکتر سیدعلی پیغمبری
260,000
طرح‌های آزمایشی در علوم منابع طبیعی 3409
دکتر محمد‌علی زارع چاهوکی- دکتر محمدرضا بی‌همتا
160,000
طرح های آماری در پژوهش های کشاورزی 2346
دکتر بهمن یزدی‌صمدی- دکتر عبدالمجید رضائی- دکتر مصطفی ولی‌زاده
240,000
علم و فناوری بسته‌بندی فرآورده‌های غذایی 3788
دونگ سون لی؛ کیت اِل. یام؛ لوچانو پیئرجووانی؛ دکتر سید محمدعلی ابراهیم‌زاده موسوی؛ مهندس مریم حقیقی
580,000
علم و فناوری سلولز 3842
ژان- لوک ورتز؛ الیویر بدو؛ ژان پیر مرسیر؛ دکتر علی عبدالخانی؛ مهندس فرشته فدوی کارتیجی
280,000
علوم زمین با MATLAB 3498
مارتین اچ.تراوث ؛ دکتر امیرهوشنگ احسانی، دکتر بهزاد سلطانی
150,000
عملیات مدیریت منابع طبیعی 2840
پیتر اف فولیوت؛ دکتر محسن محسنی ساروی؛ لوییس ای بجر کویز؛ دکتر امین صالح پور جم؛ تایپا
30,000
عوامل فساد و شرایط نگهداری مواد غذایی در سرد خانه 2263
دکتر کرامت‌الله ایماندل؛ عذرا صادق‌زاده عراقی
230,000
غلات 2035
دکتر ناصر خدابنده
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعد آخرین صفحه