تعداد عنوان ها: 401
زیستن در محیط‌زیست 1909
پروفسور جی تی میلر ؛ دکتر مجید مخدوم
140,000
زعفران 2065
دکتر محمدرضا بهنیا
200,000
ژنتیک 3028
دکتر منصور امیدی، علی ایزدی دربند
250,000
ژنتیک از دیدگاه ملکولی 2534
تی ان براون ؛ دکتر بهمن یزدی صمدی، مصطفی ولیزاده
300,000
ژنتیک تکمیلی 3647
دکتر سید احمد سادات نوری؛ دکتر سید محمد مهدی مرتضویان
250,000
ژنتیک کمی (به زبان ساده )2767
احمد سادات نوری؛ فاضل نجف ابادی
23,000
ژنتیک کمی کاربردی 2600
مانجیت اسکانگ؛ محمدرضا قنادها؛ محمدرضا نقوی
8,500
ژنتیک مولکولی جلد اول 2090
عباس صمدی، پروین پاسالار؛ جیمز واتسون؛ عباس صمدی، پروین پاسالار؛ جیمز واتسون ؛ عباس صمدی؛ جیمز واتسون؛ عباس صمدی؛ پروین پاسالار؛ جیمز واتسون ؛ عباس صمدی؛ عباس صمدی؛ پروین پاسالار؛ جیمز واتسون
65,000
ژن، ژنوم و ژنتیک گیاهی 3869
اریش گروتولد؛ جوزف چاپل؛ الیزابت ا. کلاگ؛ دکتر سید احمد سادات­‌نوری؛ مهندس محمد سبزه‌­زاری
300,000
ژئومورفولوژی مناطق خشک و نیمه خشک 3976
دکتر اندرو گوددی؛ دکتر علی اکبر نظری سامانی؛ دکتر حسن احمدی؛ محمدرضا راهدای؛ محسن فرزین
590,000
ساختار چوب و ویژگی‌های آن 3565
پنتی ا.کتنن؛ دکتر قنبر ابراهیمی ؛ مهندس اکبر رستم‌پور هفت‌خوانی؛ مهندس فاطمه طاهری؛ دکتر علی نقی کریمی
300,000
سیتوژنتیک گیاهی 3014
دکتر منصور امیدی- عمران عالیشاه- دکتر بهرام سامان‌فر
180,000
سیتولوژی 3189
دکتر منصور امیدی ، زضا معالی امیری ، امید تقویان، مسعود آخشیک؛ منصور امیدی؛ منصور امیدی؛ زضا معالی امیری؛ امید تقویان؛ مسعود آخشیک
105,000
سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی 3382
پال بولستاد ؛ دکتر دکتر حمیدرضا جعفری
400,000
سیستم‌های غشایی در تصفیه فاضلاب 3775
فدراسیون محیط­زیست آب ؛ دکتر ناصر مهردادی؛ دکتر علی وثوق؛ مهندس مهدی قلی زاده دوران محله
150,000
سلامت بذر 3750
رضا صادقی؛ دکتر الیاس سلطانی؛ دکتر عباس شرزه‌ئی
180,000
سنجش از دور برای مدیران 3269
استن آرونف ؛ دکتر علی اصغر درویش صفت- دکتر مهتاب پیرباوقار- مهندس منیژه رجب‌پور رحمتی
250,000
سوسریها (سوسک هایحمام) 2529
دونالد جی. کوچران‏؛ دونالد جی. کوچران ؛ حسن وطن دوست؛ دکتر حسن وطن دوست؛ دکتر حسن وطن دوست، سید بهزاد موسوی؛ دونالد جی. کوچران؛ دونالد جی. کوچران‏؛ حسن وطن دوست، سید بهزاد موسوی؛ حسن وطن دوست؛ سید بهزاد موسوی؛ دونالد جی. کوچران ؛ حسن وطن دوست؛ دکتر سید بهزاد موسوی؛ دونالد جی. کوچران؛ سید بهزاد موسوی
20,000
شالوده آمایش سرزمین 2203
دکتر مجید مخدوم
150,000
شالوده بوم‌شناسی 1692
دکتر محمد جواد میمندی‌نژاد
180,000
شبکه های اجتماعی مدیریت منابع طبیعی3772
دکتر اُرجان بادین؛ دکتر مهدی قربانی
300,000
شیمابیاری 3724
دکتر حامد ابراهیمیان
100,000
طبیعت‌گردی؛ بوم‌شناسی، اثرات، مدیریت 3688
دیوید نیوسام؛ سوزان. ای. مور؛ راس. کی. داولینگ؛ دکتر مجید کریم‌پور ریحان
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعد آخرین صفحه