تعداد عنوان ها: 369
زراعت غلات 3245
دکتر ناصر مجنون‌حسینی
120,000
زیست سنجی (بیومتری) جنگل 2561
دکتر محمود زبیری
42,000
زیست‌شناسی و دشمنان طبیعی آفات گلخانه 3270
مارلین مالاس، ویلم راونسبرگ
105,000
زیست فراهمی مواد مغذی 2681
کلارنس بی آمرمان؛ شیوازاد ؛ دیوید اچ بیکر؛ صیداوی ؛ استین جی لوئیس
45,000
زیست‌فناوری در شیلات 3611
دکتر حمید فرحمند؛ دکتر ایرج هاشم‌زاده سقرلو
400,000
زیست‌فناوری ژن 3701
ویلیام وو- هلن هـ ژانگ- مایکل ج. ولس- پیتر ب. کافمن ؛ سید محمد مهدی مرتضویان- لیلا حاتمی گیگلو- سید نظام‌الدین حسینی- رحمان شکری- فیروز ارسلانی
400,000
زیستن در محیط‌زیست 1909
پروفسور جی تی میلر ؛ دکتر مجید مخدوم
140,000
زعفران 2065
دکتر محمدرضا بهنیا
200,000
ژنتیک 3028
دکتر منصور امیدی، علی ایزدی دربند
250,000
ژنتیک از دیدگاه ملکولی 2534
تی ان براون ؛ دکتر بهمن یزدی صمدی، مصطفی ولیزاده
300,000
ژنتیک تکمیلی 3647
دکتر سید احمد سادات نوری؛ دکتر سید محمد مهدی مرتضویان
180,000
ژنتیک کمی (به زبان ساده )2767
احمد سادات نوری؛ فاضل نجف ابادی
23,000
ژنتیک کمی کاربردی 2600
مانجیت اسکانگ؛ محمدرضا قنادها؛ محمدرضا نقوی
8,500
ژنتیک مولکولی جلد اول 2090
عباس صمدی، پروین پاسالار؛ جیمز واتسون؛ عباس صمدی، پروین پاسالار؛ جیمز واتسون ؛ عباس صمدی؛ جیمز واتسون؛ عباس صمدی؛ پروین پاسالار؛ جیمز واتسون ؛ عباس صمدی؛ عباس صمدی؛ پروین پاسالار؛ جیمز واتسون
65,000
ساختار چوب و ویژگی‌های آن 3565
پنتی ا.کتنن؛ دکتر قنبر ابراهیمی ؛ مهندس اکبر رستم‌پور هفت‌خوانی؛ مهندس فاطمه طاهری؛ دکتر علی نقی کریمی
300,000
سیتوژنتیک گیاهی 3014
دکتر منصور امیدی- عمران عالیشاه- دکتر بهرام سامان‌فر
180,000
سیتولوژی 3189
دکتر منصور امیدی ، زضا معالی امیری ، امید تقویان، مسعود آخشیک؛ منصور امیدی؛ منصور امیدی؛ زضا معالی امیری؛ امید تقویان؛ مسعود آخشیک
105,000
سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی 3382
پال بولستاد ؛ دکتر دکتر حمیدرضا جعفری
400,000
سلامت بذر 3750
دکتر رضا صادقی؛ دکتر الیاس سلطانی؛ دکتر عباس شرزه‌ئی
160,000
سنجش از دور برای مدیران 3269
استن آرونف ؛ دکتر علی اصغر درویش صفت- دکتر مهتاب پیرباوقار- مهندس منیژه رجب‌پور رحمتی
250,000
سوسریها (سوسک هایحمام) 2529
دونالد جی. کوچران؛ دکتر حسن وطن دوست، سید بهزاد موسوی؛ دونالد جی. کوچران ؛ حسن وطن دوست؛ دونالد جی. کوچران‏؛ دکتر حسن وطن دوست؛ دونالد جی. کوچران‏؛ حسن وطن دوست، سید بهزاد موسوی؛ حسن وطن دوست؛ دکتر سید بهزاد موسوی؛ سید بهزاد موسوی؛ دونالد جی. کوچران ؛ حسن وطن دوست؛ دونالد جی. کوچران؛ سید بهزاد موسوی
20,000
شالوده آمایش سرزمین 2203
دکتر مجید مخدوم
150,000
شالوده بوم‌شناسی 1692
دکتر محمد جواد میمندی‌نژاد
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعد آخرین صفحه