تعداد عنوان ها: 424
طرح‌های آزمایشی در علوم منابع طبیعی 3409
دکتر محمد‌علی زارع چاهوکی- دکتر محمدرضا بی‌همتا
160,000
راهنمای خاک 3021
ویلسون ؛ دکتر محمد جعفری- مهندس مهدیه ابراهیمی- مهندس زهره خورسندی- مهندس محمد طهمورث - دکتر اکبر جوادی
63,000
ژنتیک کمی (به زبان ساده )2767
احمد سادات نوری؛ فاضل نجف ابادی
23,000
خواص دی الکتریک چوب و مواد چوبی 2798
گریگوری تارگونیکوف؛ علی اکبر عنایتی؛ دکتر علی عبدالخانی
18,000
گردشگری کاربردی (مفاهیم و مدل‌ها) 3588
دکتر امیرهوشنگ احسانی
350,000
اکوفیزیولوژی گیاهان اقتصادی در مناطق خشک 2900
جی ای ویکنز-آیشام نورفولک ؛ غلامرضا زهتابیان- محمدرضا جوادی-احسان شهریاری
46,000
مدیریت ایمن پسماندهای بهداشتی- درمانی (ویرایش دوم) 3924
سازمان جهانی بهداشت ؛ دکتر مریم پازکی؛ مهندس رضا قاسم­‌زاده
330,000
زعفران 2065
دکتر محمدرضا بهنیا
200,000
روابط آب و چوب 2456
کریستن اسکار؛ قنبر ابراهیمی
18,000
شالوده آمایش سرزمین 2203
دکتر مجید مخدوم
150,000
باغ بذر درختان جنگلی 3607
دکتر حسین میرزایی ندوشن
150,000
ارشادالزراعه 1134
قاسم بن یوسف ابونصری هروی ؛ به اهتمام: محمد مشیری
230,000
جنگل شناسی و پرورش جنگل 2709
دکتر محمدرضا مروی مهاجر
140,000
ساختار چوب و ویژگی‌های آن 3565
پنتی ا.کتنن؛ دکتر قنبر ابراهیمی ؛ مهندس اکبر رستم‌پور هفت‌خوانی؛ مهندس فاطمه طاهری؛ دکتر علی نقی کریمی
300,000
تعمیر و نگهداری جاده‌های جنگلی 4004 Forest Road Maintenance
دکتر احسان عبدی؛ دکتر باریس مجنونیان
350,000
تنش غیرزنده در گیاهان؛ مکانیسم‌ها و سازگاری 4090
آرون کومار شانکر؛ ب. ونکاتسوارلو؛ دکتر ارغوان کمالی؛ دکتر مسعود احمدزاده
730,000
غلات 2035
دکتر ناصر خدابنده
150,000
مبانی خاک‌ها 2970
جان جرارد ؛ دکتر مجید کریم پورریحان، محمدکیا کیانیان
58,000
مقدمه‌ای بر فیزیولوژی گیاهی (ویراست چهارم) 2665
ویلیام ج. هاپکینز؛ نورمن پی. ای. هانر؛ دکتر علی احمدی؛ دکتر امید یونسی؛ دکتر فرهاد جباری؛ دکتر پرویز احسان‌زاده
1,000,000
اقتصاد اکولوژیکی تنوع زیستی 2698
پائولونانز ؛ دکتر مجید مخدوم؛ جرون واندربرگ و پیتر نیکامپ
19,000
فناوری بذر و مبانی زیست شناخت 2958
مایکل بلاک ، بیولی؛ افشاری ، سورکی ، قاسمی؛ مایکل بلاک ، بیولی؛ افشاری ، سورکی ، قاسمی؛ بیولی؛ بیولی؛ افشاری؛ افشاری ؛ سورکی؛ مایکل بلاک؛ قاسمی؛ مایکل بلاک؛ قاسمی
75,000
حشره شناسی جلد دوم 1563
دکتر محمود شجاعی
67,000
مباحث نوین در کشت بافت گیاهی 3510
دکتر منصور امیدی؛ بدرالدین ابراهیم سیدابراهیمی؛ فاطمه دهقان نیری
210,000
فیزیولوژی بذر 3543
جی. درک بیولی؛ کنت جی. بردفورد؛ هنک دابلیو. ام. هیلهورست؛ هیرو نونوگاکی؛ دکتر رضا توکل‌افشاری؛ دکتر علی شایان‌فر
580,000
بیوانفورماتیک 2998
دکتر محمدرضا نقوی؛ دکتر محمدعلی ملبوبی؛ آقای سجاد رشیدی‌منفرد
540,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعد آخرین صفحه