تعداد عنوان ها: 424
مقدمهای بر هیدرولیک جریان های ناپایدار 2688
صلاحکوچکزاده،عاطفهپرورشریز ؛ صلاحکوچکزاده ؛ عاطفهپرورشریز
130,000
اصول تشخیص و اهمیت بهداشتی بندپایان 2378
آلان واکر؛ حمیدرضا حدادزاده؛ پروانه خضرائی
38,000
اکولوژی بذر 3351
مایکل فنر و کن تامپسون ؛ دکتر رضا توکل افشاری- منصور قربانپور؛ محسن بهشتیان مسگران- افراسیاب راهنما قهفرخی
120,000
کاربرد آمار در آبزی‌پروری 3428
رم سی بوجل؛ دکتر مهرداد فرهنگی، دکتر مجید بختیاری
160,000
نظریه و کاربردهای فرایند تحلیل شبکه‌ای
توماس ال. ساعتی ؛ دکتر مجید عزیزی- دکتر امید حسین‌زاده- دکتر مرضیه حجاریان
180,000
اصول سیتوژنتیک 3345
دکتر علی ایزدی دربندی، ابراهیم ترکتاز
280,000
میکرومورفولوژی خاک 3206
جورج استوپس؛ مرکز بین‌المللی بازآموزی متخصصان علوم خاک ؛ دکتر احمد حیدری؛ احسان صاحب‌جلال
270,000
کیفیت آب: مفاهیم، نمونه‌برداری و تجزیه 4037/ Water Quality Concepts, Sampling and Analyses
یانکنگ لی ؛ کتی میگلیاشیو ؛ دکتر امیرحسین حمیدیان ؛ یوسفعلی احمدی ممقانی
560,000
احیای مناطق خشک و بیابانی 2754
دکتر محمد جعفری؛ دکتر علی طویلی
500,000
اصول تغذیه دام و دینامیک مواد مغذی جلد دوم 3134
آرورا کائور؛ آرورا کائور؛ شیوازاد محمدی صیداوی یاراحمدی؛ آرورا کائور؛ شیوازاد محمدی صیداوی یاراحمدی؛ آرورا کائور؛ شیوازاد محمدی صیداوی یاراحمدی؛ شیوازاد محمدی صیداوی یاراحمدی؛ آرورا.کائور ؛ شیوازاد. محمدی. صیداوی. یاراحمدی
65,000
فناوری و اصول زیست‌شناسی بذر 3055
درک بولی، میشل بلک وجی ؛ اسداله حجازی
80,000
هیدرولوژی و مدیریت آبخیزها
کی. ان. بروکس- پی. اف. فولیت- اچ. ام. گرگرسن- ال. اف. دبانو ؛ حبیب نظر نژاد- دکتر محسن محسنی ساروی- دکتر مهدی وفاخواه
340,000
هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای 3732
دکتر حسینعلی علیخانی- دکتر سمیه اسکندری
120,000
فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی 3208
روبرت هی؛ جان پورتر؛ دکتر کاظم پوستینی؛ دکتر حمید محمدی؛ دکتر محسن جان محمدی؛ دکتر محمود ملکی
500,000
مهندسی انرژی باد 3504
پرامد جین؛ دکتر امید بزرگ‌حداد؛ مهندس هیلدا کشتکار؛ دکتر محمدرضا جلالی
430,000
مبانی مهندسی محیط‌‌‌زیست 3740
دویو هان ؛ دکتر امیرحسین حمیدیان؛ مهندس مهدیه دالوند
170,000
راهنمای آبکشت 2867
اچ تی لئو؛ غلامرضارفیعی؛ آرشاکبرزاده
20,000
روش‌های کاربردی آزمایشگاه بیولوژی خاک 3546
دکتر حسنعلی علیخانی؛ دکتر ایرج اله‌دادی؛ آقای مهدی رشتبری؛ آقای بهنام رجب‌پور
290,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه