تعداد عنوان ها: 424
مکانیک چوب و فرآورده‌های مرکب آن
ژ. بادیک- ب. جین ؛ دکتر قنبر ابراهیمی
320,000
اکولوژی حشرات مفاهیم و کاربردها 2987
دکتر احمد عاشوری، ندا خرد پیر؛ آلن دی وایت؛ مارتین آر اسپایت ، مارک دی هانتر، آلن دی وایت؛ مارتین آر اسپایت ، مارک دی هانتر، آلن دی وایت؛ احمد عاشوری، ندا خرد پیر؛ مارتین آر.اسپایت؛ مارتین آر اسپایت ، مارک دی هانتر، آلن دی وایت؛ احمد عاشوری، ندا خرد پیر؛ مارتین آر اسپایت ، مارک دی هانتر، آلن دی وایت؛ احمد عاشوری، ندا خرد پیر؛ مارتین آر اسپایت؛ دکتر احمد عاشوری؛ مارک دی.هانتر؛ مارک دی هانتر؛ احمد عاشوری؛ دکتر ندا خرد پیر؛ آلن دی وایت؛ احمد عاشوری؛ آلن دی.وایت؛ ندا خرد پیر؛ مارتین آر اسپایت؛ ندا خرد پیر
260,000
بیماریهای سبزی و صیفی 2338
حسن رضا اعتباریان
86,000
ارزیابی و مدیریت ریسک سیلاب 3902
داوی هان؛ دکتر علیرضا مقدم‌نیا؛ دکتر جمیله سلیمی‌کوچی
180,000
فیزیک خاک 1672
دکتر محمد بایبوردی
240,000
جنگل کاری درخشکبوم 2476
محمدحسین جزیره ای
100,000
فناوری بایوفلاک 4088
یورام آونی‌ملچ؛ پیتر دی شرایور؛ مائوریسیو امرنسیانو؛ دیو کوهن؛ اندرو ری؛ نیان تاو؛ دکتر غلامرضا رفیعی؛ دکتر قاسم محمدی
400,000
مدیریت خاک 2994
جعفری ، طهمورث ، ملکیان؛ جعفری ؛ طهمورث؛ ملکیان
73,000
بیشه زراعی (اگرفارستری) 2803
بی. اس چونداوات، اس. کی .گوتام ؛ دکتر تقی شامخی
140,000
برنامه‌ریزی و مدیریت ساما‌نه‌های منابع آب (جلد دوم) 3502
دنیل پیتر لاکس؛ سیف اللهی سمانه؛ پریسا سادات آشفته؛ امید بزرگ حداد
400,000
مبانی خاک‌شناسی و رده‌بندی خاک 2615
دکتر محمد جعفری- دکتر فریدون سرمدیان
180,000
ریزگرد بیابانی در سیستم جهانی 3309
آ. اس گودی، ان جی میدلتون ؛ حسین آذرنیوند، حمید غلامی، حسن خسروی
140,000
تکنیک های هسته‌ای در علوم کشاورزی 2613
فرامرز مجد، محمدرضا اردکانی
68,000
پایش برای اکولوژی و حفاظت 2842
حسین ارزانی؛ باری گلد اسمیت؛ دکتر حسین ارزانی، احسان شهریاری؛ دکتر حسین ارزانی؛ باری گلد اسمیت؛ حسین ارزانی؛ باری گلد اسمیت؛ حسین ارزانی، احسان شهریاری؛ احسان شهریاری؛ باری گلد اسمیت؛ حسین ارزانی؛ احسان شهریاری
55,000
فرسایش آبی و کنترل آن 2298
دکتر حسینقلی رفاهی
320,000
پرورش آبزیان در آبهای شیرین 2702
ر.سانتانام ؛ غلامرضا رفیعی(طاری)؛ ن.سوکاماران؛ پ.ناتاراجان
120,000
حفاظت خاک 1625
دکتر پرویز کردوانی
120,000
حاصلخیزی خاک 1739
علی اکبر سالاردینی
85,000
فرایند انتقال سیال در چوب 2112
جان ؛ دکتر قنبر ابراهیمی؛ اف ؛ سو
33,000
مفاهیم و کاربردهای آمار 2584
دکتر علیرضا طالعی
74,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه