تعداد عنوان ها: 379
فرایند انتقال سیال در چوب 2112
جان ؛ دکتر قنبر ابراهیمی؛ اف ؛ سو
33,000
فرسایش آبی و کنترل آن 2298
دکتر حسینقلی رفاهی
320,000
فرسایش و رسوبگذاری 3124
پیر وای جولین؛ دکتر جواد فرهودی، مهدی اسمعیلی ورکی؛ پیر وای جولین؛ جواد فرهودی، مهدی اسمعیلی ورکی؛ پیر وای جولین؛ جواد فرهودی؛ جواد فرهودی؛ دکتر جواد فرهودی؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ پیر وای جولین؛ جواد فرهودی؛ پیر وای جولین؛ دکتر مهدی اسمعیلی ورکی؛ مهدی اسمعیلی ورکی
62,000
فرهنگ رستنی‌های ایران (جلد اول)
دکتر هادی کریمی
550,000
فرهنگ رستنی‌های ایران (جلد دوم)
دکتر هادی کریمی
450,000
فرهنگ نوین کشاورزی جلد چهاردهم (شیلات ) 3187
گروه‏ علوم کشاورزی‏؛ گروه علوم کشاورزی ؛ گروه علوم کشاورزی؛ گروه‏ علوم کشاورزی‏؛ گروه علوم کشاورزی؛ گروه علوم کشاورزی؛ گروه علوم کشاورزی
85,000
فرهنگ نوین کشاورزی جلد سیزدهم (جنگل ومحیط زیست ) 3186
گروه‏ علوم کشاورزی‏؛ گروه‏ علوم کشاورزی‏؛ گروه علوم کشاورزی؛ گروه علوم کشاورزی ؛ گروه علوم کشاورزی؛ گروه علوم کشاورزی؛ گروه علوم کشاورزی
85,000
فرهنگ واژگان اختصاری مهندسی محیط‌زیست و علوم وابسته 5820
سعید نعمتی- فرزانه طهموریان- محمدتقی دانشور- نادر مختارانی
45,000
فیزیک خاک 1672
دکتر محمد بایبوردی
240,000
فیزیک خاک پیشرفته 2871
دکتر فریبرز عباسی
200,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعد آخرین صفحه