تعداد عنوان ها: 386
عملیات مدیریت منابع طبیعی 2840
پیتر اف فولیوت؛ دکتر محسن محسنی ساروی؛ لوییس ای بجر کویز؛ دکتر امین صالح پور جم؛ تایپا
30,000
عوامل فساد و شرایط نگهداری مواد غذایی در سرد خانه 2263
دکتر کرامت‌الله ایماندل؛ عذرا صادق‌زاده عراقی
230,000
غلات 2035
دکتر ناصر خدابنده
150,000
فرایند انتقال سیال در چوب 2112
جان ؛ دکتر قنبر ابراهیمی؛ اف ؛ سو
33,000
فرسایش آبی و کنترل آن 2298
دکتر حسینقلی رفاهی
320,000
فرسایش و رسوبگذاری 3124
پیر وای جولین؛ دکتر جواد فرهودی، مهدی اسمعیلی ورکی؛ پیر وای جولین؛ جواد فرهودی، مهدی اسمعیلی ورکی؛ پیر وای جولین؛ جواد فرهودی؛ جواد فرهودی؛ دکتر جواد فرهودی؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ پیر وای جولین؛ جواد فرهودی؛ پیر وای جولین؛ دکتر مهدی اسمعیلی ورکی؛ مهدی اسمعیلی ورکی
62,000
فرهنگ رستنی‌های ایران (جلد اول)
دکتر هادی کریمی
550,000
فرهنگ رستنی‌های ایران (جلد دوم)
دکتر هادی کریمی
450,000
فرهنگ نوین کشاورزی جلد چهاردهم (شیلات ) 3187
گروه‏ علوم کشاورزی‏؛ گروه علوم کشاورزی ؛ گروه علوم کشاورزی؛ گروه‏ علوم کشاورزی‏؛ گروه علوم کشاورزی؛ گروه علوم کشاورزی؛ گروه علوم کشاورزی
85,000
فرهنگ نوین کشاورزی جلد سیزدهم (جنگل ومحیط زیست ) 3186
گروه علوم کشاورزی ؛ گروه علوم کشاورزی؛ گروه‏ علوم کشاورزی‏؛ گروه علوم کشاورزی؛ گروه‏ علوم کشاورزی‏؛ گروه علوم کشاورزی؛ گروه علوم کشاورزی
85,000
فرهنگ واژگان اختصاری مهندسی محیط‌زیست و علوم وابسته 5820
سعید نعمتی- فرزانه طهموریان- محمدتقی دانشور- نادر مختارانی
45,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعد آخرین صفحه