تعداد عنوان ها: 191
مکان، سیاست و راهکارها
مایکل هارلو- کریس پیکونس- جان اوری ؛ دکتر پیروز حناچی- دکتر مهدی پر افکنده حقیقی
160,000 136,000
ملکه مرده 2556
هانری دو مونترلان؛ دکتر ماندانا صدر زاده
6,000 5,100
منظر الگو، ادراک و فرآیند 2618
سایمونبل ؛ دکتر بهناز امین‌زاده
280,000 238,000
منظر شهری تاریخی 3792
پویا دولابی؛ پرستو عشرتی؛ سمیه فدائی نژاد
180,000 153,000
موسیقی برای پیانو
علیرضا مشایخی
15,000 12,750
موضوعات سایت مفاهیم طراحی 2921
کارول جی، برنز آندریاکان؛ دکتر بهناز امین زاده؛ کارول جی، برنز آندریاکان؛ بهناز امین زاده؛ کارول جی؛ برنز آندریاکان؛ برنز آندریاکان؛ بهناز امین زاده؛ کارول جی؛ بهناز امین زاده؛ برنز آندریاکان؛ بهناز امین زاده؛ کارول جی
55,000 46,750
نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختمان 3204
دکتر محمود گلابچی- دکتر کتایون تقی زاده- دکتر احسان سروش نیا
250,000 212,500
نظریه شهری ارزیابی انتقادی 3062
جان رنه شورت؛ کرامت اله زیاری؛ کرامت اله زیاری؛ جان رنه شورت؛ کرامت اله زیاری ، حامد مهدنژاد، فریاد پرهیز؛ کرامت اله زیاری؛ جان رنه شورت؛ کرامت اله زیاری ، حامد مهدنژاد، فریاد پرهیز؛ حامد مهدنژاد؛ جان رنه شورت؛ فریاد پرهیز؛ جان رنه شورت؛ کرامت اله زیاری؛ فریاد پرهیز
60,000 51,000
نظریه‌های نوین در مدیریت پروژه 3379
دکتر محمود گلابچی- دکتر امیر فرجی
200,000 170,000
نقد و معرفی معماری دیکانستراکشن 3293
دکتر کتایون تقی زاده
120,000 102,000
نگاهی به مبانی معماری از فرم تا مکان 2649
پیر فون مایس؛ سیمون آیوازیان؛ سیمون آیوازیان
200,000 170,000
نور، روشنایی و معماری 3008
شاهین حیدری
340,000 289,000
نوسازی شهر لندن 3165
راب ایمری ، لورتارلیز، مایک راکو ؛ دکتر مجتبی رفیعیان
120,000 102,000
هنر ایران باستان 1656
رابرت دایسون- چارلز ویلکینسون ؛ دکتر یوسف مجیدزاده
100,000 85,000
هنر نمایش در ایران {تا سال 1357} 2881
دکتر تاجبخش فنائیان
45,000 38,250
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد آخرین صفحه